Konsultacje Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie z przedstawicielami NGO

We wrześniu i październiku w siedzibie OZ PZG odbyły się konsultacje ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi w sprawie Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie. Organizatorem tych konsultacji był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Konsultacje przeprowadzone zostały w trzech grupach odpowiadającym trzem grupom wiekowym osób niepełnosprawnych: do 18 roku życia, 60+ i osoby w grupie wiekowej 18-60 lat. Podczas tych spotkań przedstawiciele NGO zgłaszali problemy z jakimi, na co dzień spotykają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Także OZ PZG przedstawił zgłaszane przez osoby z wadą słuchu sprawy, które wymagają rozwiązania. Spotkania specjalistów z MOPR ze szczecińskimi NGO były świetną okazją do zaprezentowania projektu „Głusi w Przestrzeni Publicznej 2”, a w szczególności dwóch wypracowanych produktów: Internetowego Przewodnika po Urzędach( Urząd Miejski, MOPR, ZDiTM, ZBiLK) i powiązanych z przewodnikiem uproszczonych procedur administracyjnych. Przedstawiciele organizacji dowiedzieli się, że udogodnienia przygotowane dla środowiska niesłyszących mogą być wykorzystywane przez innym mieszkańców Szczecina. Przygotowano ponad 70 procedur administracyjnych, czyli opisano najczęściej załatwiane w urzędach sprawy, w taki sposób, aby nie trzeba było pytać o to urzędników. Procedury administracyjne dostępne są w formie drukowanej i przemigane na język migowy. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem szczecińskich organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.