Nie wyrządzaj krzywdy, a nie będziesz krzywdzony.

 

prelekcja03_05Nie wyrządzaj krzywdy, a nie będziesz krzywdzony. Przemoc była tematem drugiego spotkania w sali klubowej Domu Kultury „Kontakty” Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych. Uczestnicy obejrzeli krótki film, w którym pokazano jak rodzi się przemoc i kogo najczęściej dotyka.

Prelegent Jacek Ciechowicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie określił, czym jest przemoc, podając jej dokładną definicję. Przemoc jak powiedział to celowe użycie siły fizycznej lub władzy. Może to być groźba lub rzeczywiście użyte siły, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie lub grupie. W efekcie przemoc może prowadzić do obrażeń cielesnych, utraty zdrowia, a nawet do śmierci. Może też przemoc powodować u ofiary niską ocenę samego siebie i uniemożliwiać jej normalne życie. Często zdaniem Jacka Ciechowicza stosujemy przemoc, bo czujemy się bezradni, nie nauczyliśmy się innego postępowania. Kiedy używamy „dyscypliny” lub wyśmiewamy swoje dziecko, kiedy mówimy mu ciągle, że nic nie potrafi i do niczego się nie nadaje; to również stosujemy przemoc. Ale przecież, są to powtarzane przez nas metody wychowawcze rodziców. Podobne zachowania prezentujemy wobec innych członków rodziny znowu powtarzając zachowania wyniesione z rodziny.

Co zrobić, aby przemoc nie dominowała w naszym życiu?

Można nauczyć się życia bez stosowania przemocy.

Można nauczyć się takiego postępowania, że nie będziemy ofiarami przemocy.

Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprosili uczestników spotkania na warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy:

  • 29.10  i  5.11 – godzina 11.00
  • 16.11 i 23.11 – godzina 17.00

W 2016 roku zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dyżurem tłumacza języka migowego.