Przedstawiciele Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych (OZ PZG) spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

 

Od 25 do 27 listopada przebywał w Szczecinie Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W ciągu trzech dni spotykał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w województwie zachodniopomorskim. Podczas sesji poświęconej prawom osób z niepełnosprawnościami zapoznał się między innymi z problemami środowiska osób z wadą słuchu. Z ogromnym zainteresowaniem Rzecznika spotkały się dwa projekty realizowane przez OZ PZG „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”, który jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji (finansowanego z Funduszy EOG oraz ze środków Miasta Szczecin) i dotyczy współpracy z Policją oraz „Głusi w przestrzeni publicznej II” finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stawiający sobie za cel ułatwienie osobom z wadą słuchu korzystanie z miejskich instytucji (MOPR, ZBiLK i ZDiTM). Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że warto te projekty promować w innych częściach kraju. Specjaliści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odwiedzili w czwartek siedzibę OZ PZG w Szczecinie, podczas której zapoznali się z działalnością codzienną naszej placówki, z realizowanymi przez OZ PZG projektami ukierunkowanymi na działania związane z przełamywaniem zarówno społecznych barier mentalnych istniejących pomiędzy światem dźwięku i ciszy, jak i otwieraniu przestrzeni publicznej dla osób z wadą słuchu.

Warto poinformować, że jednym z efektów wizyty w Szczecinie dr Adama Bodnara, będzie uruchomienie w 2016 roku punktu konsultacyjnego, do którego raz w miesiącu dojeżdżałby prawnik biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystko zależy od władz miejskich, które musiałyby udostępnić odpowiedni do tego celu lokal.