Dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny samorząd”

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby, które mają umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą składać wniosek tylko w wyjątkowych przypadkach opisanych w programie „Aktywny Samorząd”.

Na co można dostać dofinansowanie?

  • Czesne – opłata za studia.
  • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, czyli na przykład na ksero, książki, dojazdy na uczelnie do innego miasta, itp.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy:

  • wypełniony druk wniosku;
  • dowód osobisty;
  • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (grupa inwalidzka);
  • jeżeli masz dysfunkcję narządu wzroku albo dysfunkcję narządu słuchu albo poruszasz się na wózku inwalidzkim to przynosisz zaświadczenie od lekarza specjalisty wypełnione na druku MOPR, który trzeba dołączyć do wniosku;
  • jeżeli masz pełnomocnika to pokaż postanowienie sądu albo pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza i jego dowód osobisty;
  • jak jesteś zatrudniony to przynieś zaświadczenie z zakładu pracy, które trzeba wypełnić na druku MOPR. Jest on dołączony do wniosku;
  • zaświadczenie z uczelni wypełnione na druku MOPR. Jest on dołączony do wniosku.

Gdzie załatwisz sprawę?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, pokój nr 5 w godzinach: poniedziałek 7.30 – 15.30, wtorek, środa i czwartek 10.00 – 14.00.

[pano file=”panorama/ww_abramowskiego.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz „Wniosek o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym”. Wniosek – druk otrzymasz w pokoju nr 5 w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 albo możesz wydrukować w internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Wniosek wypełniasz sam. Jeżeli masz pytania albo wątpliwości to możesz otrzymać pomoc w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w pokoju nr 5.

Kolejne kroki – co dalej masz załatwić w Urzędzie:

Wniosek składasz osobiście w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ulicy Abramowskiego 19, w pokoju nr, 5. Jeżeli nie możesz przyjść osobiście, to możesz poprosić – wysłać na przykład żonę, męża, mamę, tatę.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wnioski można składać do 30 marca na semestr letni i do 10 października na semestr zimowy. Na wypłatę dofinansowania musisz czekać aż PFRON przeleje pieniądze na konto MOPR.

Jaki dokument otrzymasz?

Jak będzie decyzja o dofinansowaniu otrzymasz na SMS-a albo e-mail, kiedy masz przyjść podpisać umowę.

Czy można napisać odwołanie ?

Nie. Od informacji o przyznaniu albo odmowie dofinansowania ze środków PFRON nie ma odwołania.