Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego

 

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. wypełniony druk wniosku;
  2. dowód osobisty;
  3. oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (grupa inwalidzka);
  4. jak masz pełnomocnika to musi on pokazać postanowienie sądu albo pełnomocnictwo notarialne i dowód osobisty;
  5. jeżeli wniosek dotyczy Twojego dziecka to przynieś oryginał aktu urodzenia lub dowodu osobistego dziecka – tylko do wglądu;
  6. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni – jeśli się uczysz;
  7. jeżeli w orzeczeniu nie masz wpisane 03L to trzeba przynieść zaświadczenie wypisane przez lekarza specjalistę na druku MOPR i dołączyć do wniosku;
  8. przynieś dokument, który potwierdzi, że wybrany przez Ciebie tłumacz zna polski język migowy (PJM) albo system językowo-migowy (SJM) albo sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – np. zawiadomienie o wpisie do rejestru Wojewody albo oświadczenie wypełnione i podpisane przez osobę – tłumacza, która będzie wykonywała usługę wypisane na druku MOPR, który jest dołączony do wniosku;
  9. oferta finansowa/kosztorys usługi od tłumacza przez Ciebie wybranego.

Czy obowiązuje Twoja granica dochodowa?

Nie.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Wniosek wypełniasz sam. Jeżeli masz pytania to pomoc można otrzymać w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczecinie przy ul. Abramowskiego 19 w pokoju nr 5.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_abramowskiego.html”]

 

Kolejne kroki – co dalej masz załatwić w Urzędzie:

Wniosek składasz w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ulicy Abramowskiego 19, w pokoju nr 5. Jeżeli nie możesz przyjść osobiście, to możesz poprosić na przykład żonę, męża, mamę, tatę.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Jeżeli składasz wniosek na początku roku to na załatwienie sprawy czekasz, kiedy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzyma pieniądze z PFRON (koniec marca albo początek kwietnia). Jeżeli składasz wniosek w drugiej połowie roku (od lipca to na odpowiedź czekasz do 7 dni.

Jaki dokument – odpowiedź otrzymasz?

Dostaniesz list z informacją czy dostałeś dofinansowanie albo nie. Jeżeli będzie przyznane dofinansowanie otrzymasz SMS-a albo e-mail, kiedy masz przyjść podpisać umowę.
Ważne. Usługa tłumacza może być świadczona tylko po podpisaniu umowy w terminie który jest opisany w umowie.

Czy można napisać odwołanie?

Nie. Od informacji o przyznaniu albo odmowie dofinansowania ze środków PFRON nie ma odwołania.
Uwaga. Środki finansowe na realizację tego zadania są co roku bardzo ograniczone.