Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zabezpieczenie opieki dla osoby zależnej potrzebującej wsparcia w programie „Aktywny Samorząd”

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby, które:

 • mają umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • są aktywne zawodowo (to znaczy, że pracują albo są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – PUP albo prowadzą działalność gospodarczą);
 • są opiekunem prawnym dziecka.

Na co można dostać dofinansowanie?

Można otrzymać dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w żłobku albo w przedszkolu albo na inne koszty związane z zabezpieczeniem dziecku opieki.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy?

 1. wypełniony druk wniosku z załącznikami;
 2. dowód osobisty;
 3. oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (grupa inwalidzka) – tylko do wglądu;
 4. jeżeli mieszkasz z innymi osobami niepełnosprawnymi to trzeba przynieść oryginały ich orzeczeń o niepełnosprawności – tylko do wglądu. Uwaga. Te osoby muszą napisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 5. oryginał aktu urodzenia albo dowodu osobistego dziecka – tylko do wglądu;
 6. jeżeli masz pełnomocnika albo opiekuna prawnego to trzeba pokazać postanowienie (wyrok) sądu albo pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza i jego dowód osobisty;
 7. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie albo staż, które trzeba wypełnić na druku MOPR. Jest on dołączony do wniosku;
 8. jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to trzeba przynieść NIP i REGON albo aktualny wypis z listy firm CEIDG (ceidg.gov.pl);
 9. zaświadczenie z przedszkola/żłobka do którego chodzi albo będzie chodzić dziecko lub zaświadczenie potwierdzające przebywanie dziecka pod inną podobną opieką – wypełnione na druku MOPR.

Gdzie załatwisz sprawę?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, pokój nr 5 w godzinach: poniedziałek 7.30 – 15.30, wtorek, środa i czwartek 10.00 – 14.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_abramowskiego.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz „Wniosek o dofinansowanie lub refundację kosztów opieki nad osobą zależną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną”. Wniosek – druk otrzymasz w pokoju nr 5 w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 albo możesz wydrukować w internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Wniosek wypełniasz sam. Jeżeli masz pytania albo wątpliwości jak napisać to możesz otrzymać pomoc w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 pokój nr 5.

Co dalej masz załatwić w Urzędzie:

Wniosek składasz osobiście w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ulicy Abramowskiego 19, w pokoju nr, 5. Jeżeli nie możesz przyjść to możesz poprosić – wysłać na przykład żonę, męża, mamę, tatę.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wnioski można składać od momentu (czasu) kiedy MOPR rozpocznie realizację Programu w tym roku (trzeba czekać na informacje, która będzie na stronie internetowej www.mopr.szczecin.pl) do 30 sierpnia. Jeżeli dostaniesz dofinansowanie to na wypłatę dofinansowania musisz czekać aż MOPR otrzyma pieniądze z PFRON.

Jaki dokument otrzymasz?

Jak będzie decyzja o dofinansowaniu to otrzymasz zawiadomienie na SMS-a albo e-mail, kiedy masz przyjść podpisać umowę.

Czy można napisać odwołanie ?

Nie można.
Od informacji o przyznaniu albo odmowie dofinansowania ze środków PFRON nie ma odwołania.