Decyzja na zjazd z drogi publicznej. (Wydanie zgody na miejsce zjazdu z drogi)


Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 626

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 638

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 539

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 542

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 545

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 569

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 570

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie zgody na miejsce zjazdu z drogi;
 • załączniki:
  1. Plan – mapkę z lokalizacją zjazdu – 2 egzemplarze (2 sztuki);
  2. Wypis – odpis z rejestru gruntów;
  3. kopię dokumentu potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości (działki);
  4. pełnomocnictwo do występowania z wnioskiem w imieniu inwestora;
  5. decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

 

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl. i wydrukować (Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej).
Wniosek składamy osobiście. Jeśli nie możesz przyjść do ZDiTM, to wypełniony wniosek razem z załącznikiem możesz wysłać pocztą listem poleconym.
Możesz również dać pełnomocnictwo do złożenia albo odbioru dokumentu.
Pamiętaj! Pełnomocnictwo musi być opłacone – opłata skarbowa kosztuje 17,00 zł – za pełnomocnictwo.
Opłatę skarbową można opłacić gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 w Banku lub na Poczcie.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc pracownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej, pracownik BOI – ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5.

Kolejne kroki w Urzędzie

Po uzyskaniu decyzji na miejsce zjazdu, trzeba uzgodnić projekt budowlany zjazdu. Razem z uzgodnieniem projektu, zostanie nadane prawo do dysponowania terenem na cele budowlane (będziesz mógł zrobić tez zjazd). Decyzja na lokalizację zjazdu oraz uzgodniony projekt budowlany nie są tożsame ze zgodą na budowę zjazdu. To dokumenty niezbędne do wystąpienia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej o wydanie pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Odpowiedź otrzymasz do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Otrzymasz decyzję na lokalizację zjazdu
w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
ul. Klonowica 5.
Dział EWIDENCJI DRÓG
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin), w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Opłaty za wydanie zgody:

Opłata administracyjna:

Decyzja – zezwolenie na zjazd publiczny podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część III ust. 44 pkt. 2 załącznika (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635).

Opłatę administracyjną należy zapłacić w kasie bankowej Urzędu Miejskiego w Szczecinie albo na konto Gminy Miasto Szczecin – nr: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

W przypadku decyzji na zjazd publiczny zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część III ust. 44 pkt. 2 załącznika (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635).

W innych przypadkach sprawę załatwisz bezpłatnie.