Karta wędkarska

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. zaświadczenie komisji egzaminacyjnej Polskiego Związku Wędkarskiego ze znajomości ochrony połowu ryb (nie dotyczy osób, które posiadają wykształcenie średnie albo wyższe z rybactwa);
  2. aktualne zdjęcie podpisane z tyłu;
  3. dowód osobisty.

Gdzie załatwisz sprawę?

Sprawę załatwisz w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62 w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE:

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Sprawę załatwia się bez wypisywania wniosku.

Jeżeli miejsce zameldowania jest inne niż Szczecin, należy wypełnić oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania w Szczecinie.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Przed wejściem do sali BOI nr 62 należy pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło POZOSTAŁE SPRAWY i następne hasło WGKIOŚ. Bilet ma numer. Jak masz bilet to idziesz do sali BOI nr 62. Na sali czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru, co masz na bilecie i idziesz do stanowiska.

Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta na dzień i godzinę przez internet: eurzad.szczecin.pl.

Sprawę możesz załatwić osobiście. Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata 17 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jak długo czekasz na załatwienia sprawy?

Sprawa załatwiana jest na miejscu – od razu.

Jaki dokument otrzymasz?

Kartę wędkarską.

Czy musisz płacić za wydanie karty wędkarskiej?

Opłata – 10,00 zł w kasie Urzędu Miasta albo na konto w banku i przynieś dowód wpłaty.

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w sali nr 02 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.