Wynajęcie lokalu (z zasobu) Gminy Miasto Szczecin po zapłaceniu zaległości w opłatach z tytułu używania lokalu (w tym również po orzeczeniu sądu o wydaniu i opróżnieniu lokalu)

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  • wniosek;
  • kopia przydziału, decyzji albo umowy najmu poprzedniego najemcy;
  • zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku ( na druku ZBiLK );
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu ( za poprzedni rok kalendarzowy ) podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkich członków gospodarstwa domowego;
  • oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu;
  • oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych;
  • inne.

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek z załącznikami składasz w rejonowych siedzibach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie albo w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego i TBS”P”. Wnioski dotyczące lokali które są własnością Gminy Miasto Szczecin, a zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i TBS ”P” przesyłane są do rozpatrzenia przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Mariackiej 25:

[pano file=”panorama/ww_mariacka.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Dostaniesz wniosek w każdym rejonowym Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, przy ul. Mariackiej 25 sala nr 1, w siedzibach towarzystw budownictwa społecznego albo można pobrać druk wniosku ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc pracownik Biura i Obsługi Interesantów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych albo TBS-u.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Na załatwienie sprawy oczekujesz około 3 miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz?

Otrzymasz umowę najmu albo pismo-zawiadomienie o odmowie podpisania umowy najmu. Jeżeli sprawa dotyczy lokali mieszkalnych które są własnością Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez TBS-y, to otrzymasz skierowanie do zawarcia umowy najmu.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Sprawę załatwisz bezpłatnie.

Kolejne kroki – co dalej.

Ze skierowaniem idziesz siedziby TBS-u przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 albo na Prawobrzeżu Szczecina przy ul. Winogronowej 11f – w celu podpisania umowy najmu. Jeżeli będzie dodatkowo potrzeba, to wykonujesz w lokalu prace remontowe na swój koszt. Z pismem informującym o odmowie zawarcia umowy idziesz do właściwej rejonowo administracji w celu umówienia terminu oddania zajmowanego obecnie lokalu.