Zamiana lokalu komunalnego na wniosek najemcy – wynajmującego

 

Zamiana lokalu komunalnego na wniosek najemcy – wynajmującego:

 • na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej, o co najmniej 10 m² lub mniejszy o jeden pokój na niższy standard;
 • na lokal przystosowany dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a zajmuje lokal niedostosowany do jej potrzeb;
 • na lokal większy, gdy w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia, przysposobienia dziecka lub gdy najemca został uznany przez sąd jako rodzina zastępcza; najemca – wynajmujący zajmuje lokal, który nie zabezpiecza minimalnej powierzchni pokoi tj 5 m² na osobę;
 • z uwagi na trudną sytuację, zdrowotną, społeczną albo rodzinną
 • na lokal do remontu na koszt najemcy – wynajmującego
 • na TBS

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz pierwszą część „Wniosku o zamianę”. Druk otrzymasz w Biurze Obsługi Interesanta Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych sala nr 1 albo w Internecie www.zbilk.szczecin.pl. Drugą cześć wniosku wypełnia twoja administracja.

Załączniki do wniosku

 • Zdjęcia lokalu mieszkalnego.
 • Protokół stanu technicznego (wykonanego przez pracownika administracji).
 • Zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy – na druku ZBiLK.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Pomoc przy wypełnianiu druków otrzymasz w Biurze Obsługi Interesanta Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych sala nr 1.

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek wraz z załącznikami składasz w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 Biuro Obsługi Interesanta w godzinach 7.30–15.30, w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.00 do 17.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

Siedziba przy ul. Mariackiej 25:

[pano file=”panorama/ww_mariacka.html”]

 

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

 • Wnioski są załatwiane wg kolejności oraz gdy ZBiLK posiada lokal spełniającym określone warunki (okres oczekiwania).
 • Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Społeczną Komisje Mieszkaniową następnie wg daty złożenia wniosku biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa domowego i posiadaniu lokalu spełniającego określone warunki (okres oczekiwania).

Jaki dokument otrzymasz?

Otrzymasz zgodę albo odmowę zamiany.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Złożenie wniosku jest wolne od opłaty. Lokal, który zdajesz musi być odświeżony i gotowy do zamieszkania.

Kolejne kroki – co dalej?

Propozycja lokalu do zamiany Oglądanie lokalu Przyjęcie lokalu lub rezygnacja z lokalu (musi być na piśmie).

W chwili przyjęcia lokalu kompletujesz dokumenty:

 • umowa najmu;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za czynsz ( bez zadłużeń);
 • protokół stanu technicznego ( wykonanego przez pracownika administracji);
 • zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy – na druku ZBiLK.

Komplet dokumentów składasz w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Dziale Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi – zamiany pok. 20, na miejscu wypełniasz oświadczenie wraz z wszystkimi osobami pełnoletnimi.

Jeśli nie możesz przyjść do ZBiLK osobiście, to można udzielić pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie aktu notarialnego.