Utrata dowodu osobistego

 

Jak zgubisz lub ukradną Tobie dowód osobisty to musisz szybko zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy. Jak jesteś za granicą to placówkę konsularną RP. Urząd daje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, które jest ważne do czasu wydania nowego (do 2 miesięcy).

Osoba, która utraciła dowód osobisty ma obowiązek wypełnić nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego i złożyć w każdym urzędzie gminy (patrz procedura WYROBIENIE I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO).

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

„FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO”

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów w miejscu wskazanym przez Informację do załatwienia tej sprawy, w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 16.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

„FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO” w internecie na stronie: eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Informacji Urzędu Miasta w BOI sala nr 62.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Zgłoszenie utraty dowodu załatwiasz na miejscu – od razu.

Jaki dokument otrzymasz?

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

Czy musisz płacić za zgłoszenie utraty dowodu osobistego?

Sprawę załatwisz bezpłatnie.

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz złożyć zawiadomienie o utracie dowodu osobistego w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w sali nr 02 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin. Utratę dowodu możesz zgłosić przez Internet (jeżeli masz podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP.).

W placówce konsularnej utratę możesz zgłosić wysyłając list lub fax.