Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

 

Każda osoba może otrzymać odpis swojego aktu stanu cywilnego i zaświadczenie. Dokumenty te mogą otrzymać też jej rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, opiekun prawny i osoba, która udowodni powód do otrzymania dokumentu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. dowód osobisty. Jeżeli nie masz dowodu osobistego, to paszport lub prawo jazdy.

Gdzie załatwisz sprawę?

Sprawę załatwisz w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, w Urzędzie Stanu Cywilnego – prawe skrzydło budynku, na II piętrze – w pokoju nr 213. W godzinach od 7.30 do 15.30.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia. Dostaniesz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta w BOI sala nr 62, w USC przed pokojem nr 213, w internecie na stronie Urzędu Miasta Szczecin eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

W USC są urzędnicy, którzy znają język migowy.

Kolejne kroki w Urzędzie

Sprawę załatwisz bez pobierania biletu w automacie biletowym. Wniosek składasz osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin – w Urzędzie Stanu Cywilnego w pokoju nr 213. Tu również odbierasz akt stanu cywilnego i zaświadczenie.

Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł jak pełnomocnikiem jest osoba dla nas obca. Pełnomocnictwa udzielone małźonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawa zostanie załatwiona na miejscu – od razu. Jeżeli sprawa jest trudna trzeba czekać do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz? / Jaką otrzymasz odpowiedź?

 1. odpis skrócony aktu stanu cywilnego
 2. odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego
 3. odpis zupełny aktu stanu cywilnego
 4. zaświadczenie o wykonanych wpisach w księgach albo braku wpisów
 5. zaświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu księgi lub
 6. postanowienie o odmowie wydania odpisu lub zaświadczenia.

Ważne!

W odpisie zupełnym są wpisane wszystkie zmiany danych osobowych.
W odpisie skróconym są wpisane tylko aktualne dane (informacje) osobowe.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Na postanowienie o odmowie wydania odpisu lub zaświadczenia można złożyć zażalenie w terminie do 7 dni od otrzymania postanowienia. Zażalenie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego. USC przekaże zażalenie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Opłaty:

 • za odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • za odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • za zaświadczenie o wykonanych wpisach w księgach albo braku wpisów – 24 zł
 • za zaświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu księgi – 24 zł

Można zapłacić w kasie Urzędu lub na konto bankowe Urzędu przez internet, na poczcie albo w banku.

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w pokoju nr 12 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.