Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON)

 

Kto może korzystać z transportu SOKON?

Osoby z niepełnosprawnością, mieszkańcy Miasta Szczecin, które są osobami niepełnosprawny i nie mogą korzystać ze środków komunikacji miejskiej. Dotyczy to osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z autyzmem, niewidomych bez opiekuna.

Czy przejazdy są odpłatne?

Tak, są odpłatne. Od poniedziałku do piątku jeden przejazd kosztuje 10 zł, a w soboty, niedziele i święta 12 zł. Jeżeli chcesz wyjechać poza miasto płacisz 1,50 zł za każdy kilometr przejazdu auta w jedną i drugą stronę (z powrotem).

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy:

Oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (tylko do wglądu przez kierowcę w momencie korzystania z przewozu).

Czy obowiązuje granica dochodowa?

Nie ma granicy dochodów.

Co dalej masz załatwić:

Dwa dni przed planowanym wyjazdem musisz trzeba zgłosić dyspozytorowi SOKON, że potrzebujesz skorzystać z transportu. Dyspozytor odpowie czy transport będzie możliwy.
Uwaga. Samochodami SOKON są wożone dzieci do szkół, dlatego transport może nie być trudność załatwienia, szczególnie w godzinach od 6.00 do 10.00 i od 12.30 do 17.00 (szczyt przewozowy). W przypadku potrzeby stałych i regularnych miesięcznych przewozów możesz zapytać dyspozytora o abonament.

Kontakt:

Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych,
ulica Strzałowska 9,
71-730 Szczecin,
telefon: 91/42-43-555.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_strzalowska.html”]