Stypendia i zasiłki


Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 626

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 638

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 539

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 542

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 545

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 569

Warning: Use of undefined constant PP_SETTINGS_TYPE - assumed 'PP_SETTINGS_TYPE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/panopress/panopress.php on line 570

 

A. Stypendium

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. Jeśli twoja rodzina korzysta z pomocy MOPR to zaświadczenie z MOPR o zasiłku stałym lub okresowym.
 2. Jeśli rodzina nie korzysta z MOPR to:
  • zaświadczenie o dochodach z miesiąca przed złożeniem wniosku (np. wniosek wrzesień, zaświadczenie sierpień)

Inne dokumenty np.

 1. kopia odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
 2. kopia aktu zgonu małżonka albo rodzica gdy osoba sama wychowuje dziecko
 3. kopia orzeczenia sądu zobowiązująca do ponoszenia kosztów na dziecko przez jednego rodzica.

Gdzie załatwisz sprawę?

 • w szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, do której chodzi uczeń albo
 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 16.00, w sali BOI nr 62.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE:

 

Wniosek dotyczący stypendium składa się od 1 do 15 września – w ciągu roku gdy wystąpi zdarzenie losowe np. utrata pracy. Informacje otrzymasz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

 1. „wniosek o przyznanie stypendium szkolnego”
 2. zaświadczenie z MOPR lub zaświadczenie o dochodach.

Dostaniesz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta w sala BOI nr 62 lub w internecie – eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta sala BOI nr 62.

Kolejny krok w Urzędzie:

Wypełniony wniosek złóż:

 • w szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, do której chodzi uczeń albo
 • w kancelarii Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1, w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 16.00 w sali BOI nr 62 nie musisz brać biletu z automatu przed salą BOI nr 62.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawę załatwisz do 30 dni, sprawy trudne do 60 dni.

Jaki dokument otrzymasz?

Decyzję.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz złożyć wniosek w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w sali nr 02 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.

 


B. Zasiłek

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe np. protokół z Policji, straży pożarnej, akt zgonu;
 2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę.

Gdzie załatwisz sprawę?

 • w szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, do której chodzi uczeń lub
 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1,w poniedziałek w w godz. 7.30 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 16.00 w sali BOI nr 62.

Informacje otrzymasz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

 1. „wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego”
 2. dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe albo
 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę

Dostaniesz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta w sala BOI nr 62 lub w internecie – eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta w sala BOI nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Wypełniony wniosek złóż

 • w szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, do której chodzi uczeń albo
 • w kancelarii w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1, w poniedziałek w godz. 7.30 –18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 –16.00, w sali BOI nr 62 nie musisz brać biletu z automatu przed salą BOI nr 62.

Wniosek może złożyć: rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Wniosek dotyczący zasiłku składasz w terminie do 2 miesięcy od zdarzenia losowego.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawę załatwisz do 30 dni, sprawy trudne do 60 dni.

Jaki dokument otrzymamy?

Decyzję.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz złożyć wniosek w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w sali nr 02 w godzinach od 8.00 do 16.00. Procedura postępowania w Filii UM jest taka sama jak w UM Szczecin.