Szczecińska Karta Rodzinna

 

Karta może otrzymać każdy członek rodziny, w której na utrzymaniu rodziców jest przynajmniej dwójka dzieci własnych, przysposobionych lub w ramach rodziny zastępczej. Szczecińska Karta Rodzinna jest dla mieszkańców Szczecina.

Karta przysługuje na dzieci:

 1. do 18 roku życia;
 2. w przypadku pobierania nauki w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia;
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta wydawana jest na okres:

 1. do dnia ukończenia 18 roku życia przez najstarsze dziecko albo
 2. do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej w trybie stacjonarnym na podstawie ważnego zaświadczenia wydawanego przez szkołę lub aktualnej legitymacji szkolnej
 3. do dnia ważności orzeczenia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności albo
 4. do dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. Wniosek o wydanie karty może złożyć rodzic, pełnoletnie dziecko lub opiekun prawny dziecka. Posiadacz karty ma prawo do korzystania z ulg, zniżek wymienionych na stronie przyjaznyrodzinie.szczecin.pl. Szczecińska Karta Rodzinna może być biletem okresowym komunikacji miejskiej

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. dowód osobisty osoby, która pisze wniosek
 2. aktualne zdjęcia wszystkich
 3. w przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat należy przedłożyć legitymację szkolną lub studencką albo zaświadczenie potwierdzające naukę
 4. w przypadku braku zameldowania w Szczecinie należy przedłożyć dokument potwierdzający zamieszkanie w Szczecinie (np. umowa najmu, rachunek za światło, gaz itp.)
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 6. w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńcz-wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.
 7. w przypadku osób pełnoletnich, przebywających w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o których mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 36 w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 16.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Otrzymasz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta sala BOI nr 62 albo w internecie na stronie Urzędu Miasta Szczecin eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta w BOI sala nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Przed wejściem do sali BOI nr 36 należy pobrać bilet SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA i oczekiwać na wywołanie swojego numeru. Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta przez internet: eurzad.szczecin.pl.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek złóż w sali BOI nr 36 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40. Wniosek wraz z załącznikami możesz także przesłać na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Na Szczecińską Kartę Rodzinną trzeba czekać do 10 dni.

Odbiór SKR:

Szczecińską Kartę Rodzinną odbierzesz w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 w Szczecinie (Brama Portowa).

Jak przedłużyć termin ważności karty?

Ponownie złóż wniosek w sali BOI nr 36 a po upływie 10 dni udaj się ze swoją Kartą do Punktu Obsługi Klienta ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 1 w Szczecinie (Brama Portowa), gdzie zostanie przedłużony termin ważności karty na kolejny okres.

Jak wyrobić duplikat i gdzie załatwić sprawy techniczne wynikające z funkcjonowania Szczecińskiej Karty Rodzinnej?

Wniosek o wydanie duplikatu SKR złóż w Punkcie Obsługi Klienta ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 1 w Szczecinie (Brama Portowa) – twoja sprawa zostanie tam załatwiona. W Punkcie Obsługi Klienta ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 1 w Szczecinie (Brama Portowa) załatwisz również sprawy techniczne wynikające z funkcjonowania SKR.

Jaki dokument otrzymasz? / Jaką otrzymasz odpowiedź?

Szczecińską Kartę Rodzinną.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Szczecińska Karta Rodzinna wydawana jest bezpłatnie, natomiast za wydanie duplikatu musisz zapłacić 10 zł.