Nabór do przedszkoli publicznych

  Przedszkola niepubliczne musisz znaleźć sam i tam zapytać o zasady rekrutacji. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola publicznego mają dzieci: matek albo ojców samotnie je wychowujących matki albo ojca, wobec którego orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnego życia dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Dokumenty … Read more

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

  Każda osoba może otrzymać odpis swojego aktu stanu cywilnego i zaświadczenie. Dokumenty te mogą otrzymać też jej rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, opiekun prawny i osoba, która udowodni powód do otrzymania dokumentu. Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dowód osobisty. Jeżeli nie masz dowodu osobistego, to paszport lub prawo … Read more

Zmiana imienia i nazwiska

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek o zmianę imienia i/albo nazwiska oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/albo nazwiska dziecka – jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dziecko (chyba, że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu … Read more

Uznanie ojcostwa

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dowody osobiste rodziców odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli dziecko urodziło się poza Szczecinem oświadczenie ojca jest ważne razem z potwierdzeniem przez matkę ojcostwa dziecka. Jeśli matka dziecka była już w związku małżeńskim to składa: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją … Read more

Rejestracja zgonu

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: karta zgonu wydana przez służbę zdrowia dowód osobisty osoby zmarłej książeczka wojskowa mężczyzny dowód osobisty osoby, która zgłasza zgon dowód osobisty żony/męża osoby zmarłej jak masz to pokaż akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej Gdzie załatwisz sprawę? Urząd … Read more

Zgłoszenie urodzenia dziecka

  Urodzenie dziecka rejestrujemy w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca jego urodzenia do 14 dni od daty urodzenia. Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: Urodzenie dziecka zgłasza osobiście matka lub ojciec (jeżeli są małżeństwem). Jeżeli rodzice nie są małżeństwem – urodzenie dziecka zgłasza matka. Jeżeli biologiczny ojciec dziecka … Read more

Zawarcie związku małżeńskiego

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: Gdy panna i kawaler: odpisy aktów urodzenia dowód osobisty albo paszport Gdy jesteś rozwiedziony: odpisy aktów urodzenia odpis aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie dowód osobisty albo paszport Gdy jesteś wdową/wdowcem odpisy aktu urodzenia odpis aktu zgonu Twojego małżonka dowód osobisty lub paszport Jeżeli … Read more

Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dowód osobisty Gdzie załatwisz sprawę? Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów w (BOI) sala nr 62 w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 16.00. INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE [pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]   Jakie druki musisz wypełnić … Read more

Biuro Rzeczy Znalezionych

  To miejsce, w którym możesz sprawdzić, czy jest tam rzecz, którą zgubiłeś. Możesz też przynieść tam rzecz, którą znalazłeś. Ludzie najczęściej przynoszą do Biura: klucze, okulary, rowery, telefony, portfele. Do Biura nie przyjmuje się dokumentów. Dokumenty musisz wysłać do urzędu, który go wydał. Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dowód osobisty. … Read more

Szczecińska Karta Seniora

  Szczecińską Kartę Seniora może otrzymać każdy, kto skończył 65 lat i mieszka w Szczecinie. Szczecińska Karta Seniora daje prawo do ulg (zniżek): przy zakupach w sklepach, w cenach biletów do teatrów, Muzeum Techniki, w cenach karnetów w ośrodkach sportu, rekreacji i rehabilitacji, w cenach za porady i badania lekarskie. Listę sklepów, teatrów, … Read more