Głusi w bardziej przyjaznym Szczecinie

konferencja_prasowa_podsumowanie_00230 listopada na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli mediów ogólnopolskich i lokalnych podsumowano efekty działań w dwuletnim partnerskim projekcie pn. „Głusi w przestrzeni publicznej II”, który był finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Miasto Szczecin. Przypomnijmy partnerami w projekcie byli Oddział Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urząd Miasta Szczecin oraz Technopark „Pomerania”.

Projekt ten był kontynuacją wcześniejszych działań Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin. W ramach projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej I” zostały opracowane do potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury z udziałem migających urzędników UM Szczecin). Co warte podkreślenia korzystają z nich nie tylko Głusi, ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur ułatwia obywatelom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw. Dodajmy Ustawa o języku migowym gwarantuje osobom niesłyszącym prawo do wsparcia tłumacza języka migowego, ale jak pokazuje życie zdarzają się sytuacje, kiedy pomóc trzeba możliwie jak najszybciej albo niesłyszący klient przy minimalnej pomocy może samodzielnie poradzić sobie w urzędzie. Dlatego idea projektu jest w Szczecinie wdrażana w życie na kilka sposobów. Urzędnicy uczą się języka migowego i pojawiają się prostsze opisy procedur administracyjnych.

Partnerzy w drugiej edycji projektu kontynuowali działania mające na celu poszerzanie Głuchym dostępu do informacji publicznej oraz wyposażenie pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu (Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i Urząd Miasta Szczecin), w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących. Język urzędniczy jest trudny w odbiorze. Upraszczanie procedur administracyjnych do poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu wymagało włożenia ogromnej pracy ze strony pracowników wymienionych instytucji jak i specjalistów OZ PZG.

Co udało się zrobić w ciągu dwóch lat realizacji drugiej edycji projektu?

Przygotowano Przewodnik Internetowy po Urzędach (Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i Urząd Miasta Szczecin), połączony z opisami ponad 40 spraw uproszczonych w drugiej edycji projektu oraz 32 z pierwszej edycji, które Głusi będą mogli samodzielnie załatwić.

Dodatkowo specjaliści z wymienionych firm i instytucji przeprowadzili prelekcje związane tematyką projektu (np. świadczenia pieniężne, zasiłki – MOPR, przydział lokali mieszkalnych – ZBiLK, bilet elektroniczny, ulgi, gospodarcze zajęcie pasa drogowego – ZDiTM i współpraca z informatykami i informatycznymi firmami – Technopark „Pomerania”).

Warto podkreślić, że w ramach projektu autobusy i tramwaje ZDiTM, poruszające się po te¬renie Szczecina i sąsiadujących z miastem gmin zostały wyposażone w zafoliowane ulotki informujące o tym jak kierowca-motorniczy powinien postępować z Głuchym w sytuacji kryzysowej. Zbyt często zdarzają się sytuacje, w których Głusi nie są informowani o zmianach w kursowaniu pojazdów lub kiedy zagrożone jest ich życie; bo prowadzący pojazdy miejskie nie wiedzą jak się komunikować z osobą z wadą słuchu.

Ponadto specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zorganizowali warsztaty dla Głuchych z zakresu przeciwdziałania przemocy i przez 11 miesięcy 2016 roku działał punkt konsultacyjny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z dyżurem tłumacza języka migowego.

Dzięki wsparciu specjalistów z Technoparku „Pomerania” niesłyszący informatyk i filmowiec Olgierd Koczorowski mógł współtworzyć Internetowy Przewodnik po Urzędach. Nasz specjalista zdobył również dużo cennych umiejętności związanych z obsługą nowoczesnego oprogramowania. Dzięki temu strona internetowa projektu została zmieniona w taki sposób, aby była bardziej przejrzysta i czytelna dla odbiorcy. (www.gwpp.pzg.szczecin.pl)

Kolejnym działaniem zrealizowanym w projekcie były szkolenia z zakresu specyfiki komunikowania się niesłyszących dla pracowników MOPR, ZBiLK, ZDiTM oraz partnera biznesowego, czyli Technoparku „Pomerania”, którego pracownicy powinni również umieć porozumieć się z niesłyszącymi osobami. W szkoleniach tych wzięło udział 372 pracowników MOPR, ZDiTM, ZBiLK i TP. Przeprowadzono również szkolenia e-lerningowe, które ukończyło pozytywnie zdanym testem 455 osób z wymienionych powyżej instytucji.

Co powinno się zmienić w miejskich instytucjach po zakończeniu projektu?

Podsumujmy:

Osoby z wadą słuchu mają do dyspozycji internetowy przewodnik po UM Szczecin, MOPR, ZBiLK i ZDiTM w Szczecinie, połączony z opisem ponad 70 spraw. Opisane sprawy zostały opatrzone tłumaczeniem na język migowy. Na stronie projektu „Głusi w przestrzeni publicznej II” sprawy urzędowe podzielone są według kategorii (np. mieszkanie, transport, rodzina itp.), a nie jak zwykle według wydziałów, wszystko po to, aby ułatwić wyszukiwanie. Co warto podkreślić jest to produkt uniwersalny w skali miasta. Będą mogły z niego korzystać nie tylko osoby z wadą słuchu, ale także pozostali mieszkańcy Szczecina. Z Przewodnika dowiemy się, jak znaleźć konkretny wydział czy pokój oraz jak powinniśmy przygotować się do załatwienia ważnej dla nas sprawy. Natomiast pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Technoparku „Pomerania” będą lepiej przygotowani do rozmowy z osobami z wadą słuchu, dzięki czemu będą mogli lepiej wykonywać swoją pracę na rzecz niesłyszącego klienta. Dodatkowo autobusy i tramwaje miejskie zostały wyposażone w ulotki, które mają ułatwić kierowcom i motorniczym udzielenie Głuchym pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Dzięki tym projektom „ Głusi w przestrzeni publicznej” osoby z wadą słuchu na pewno mogą się poczuć bezpieczniej, ponieważ stają się mieszkańcami Szczecina bardziej świadomymi swoich praw.