Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Dane adresowe:
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
Dział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
czynne pn-pt: 7.30 – 15.30
www: www.zbilk.szczecin.pl

Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży
Dział Lokali Użytkowych
Dział Windykacji Zasobów Niemieszkalnych
ul. Goszczyńskiego 4a, Szczecin

Dział Czynsze-Media
ul. Jagiellońska 33, Szczecin

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

Siedziba przy ul. Mariackiej 25:

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Siedziba przy ul. Goszczyńskiego 4a:

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Siedziba przy ul. Jagiellońskiej 33:

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Procedury dla osób z wadą słuchu