O tym warto wiedzieć. Informacje Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), ważne dla użytkowników transportu miejskiego w Szczecinie

Anna Małolepsza, Kierownik Działu Taryfowo-Biletowego z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.