Oddział Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urząd Miasta Szczecin oraz Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny realizują partnerski projekt pn. „Głusi w przestrzeni publicznej II”

Radio Szczecin Online. Magazyn Pożyteczni%. Projekt „Głusi w przestrzeni publicznej II” jest kontynuacją wcześniejszych działań Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin.  W ramach projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej I” zostały opracowane do potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które do dzisiaj są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury przez migających urzędników UM Szczecin). Co warte podkreślenia korzystają z nich nie tylko Głusi, ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur ułatwia obywatelom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw.