Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zdobywają wiedzę na temat specyfiki komunikowania się osób z wadą słuchu.

Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uczestniczą w szkoleniu dotyczącym specyfiki komunikowania się osób z wadą słuchu.
Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uczestniczą w szkoleniu dotyczącym specyfiki komunikowania się osób z wadą słuchu.

Niewielu z nas ma szansę poznać osoby niesłyszące i problemy, na jakie napotykają w życiu codziennym. Kiedy spotykamy Głuchych pełniąc obowiązki służbowe czujemy się bezradni nie znając ich języka, a bez wsparcia tłumaczy języka migowego i pracownicy instytucji i Głusi mają problemy z załatwianiem codziennych życiowych spraw. Pomimo obowiązywania ustawy o języku migowym, która nakłada obowiązek na służby publiczne zapewnienia osobom Głuchym tłumacza j. migowego; to niestety nie w każdej sytuacji jest to możliwe do zrealizowania.
Przygotowana przez specjalistów OZ PZG prezentacja i szkolenie na temat codziennego funkcjonowania i komunikowania się osób z wadą słuchu dała możliwość pracownikom ZDiTM i MOPR w Szczecinie lepiej przygotować się na wypadek spotkania z osobą niesłyszącą. Elwira Rewcio zapoznała uczestników szkolenia z Savoir-vivre osób z wadą słuchu, a także pokazała typowe miejsca i zdarzenia z ich udziałem. Jak się zachować, czego nie robić czy wreszcie, z jakich narzędzi korzystać, aby się porozumieć.

Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uczestniczą w szkoleniu dotyczącym specyfiki komunikowania się osób z wadą słuchu.
Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uczestniczą w szkoleniu dotyczącym specyfiki komunikowania się osób z wadą słuchu.

Innym problemem poruszonym przez Elwirę Rewcio było nieprzystosowanie obiektów użyteczności publicznej do przekazania informacji niesłyszącym mieszkańcom. Komunikaty przekazywane są często przez głośniki, nikt nie myśli o informacjach wyświetlanych na monitorach czy tablicach świetlnych (dworce PKP, PKS – zmiana peronu czy godziny przyjazdu/odjazdu, urzędy i duże sklepy – informacje porządkowe albo informacje o zagrożeniach). Bez edukacji dotyczącej specyfiki środowiska niesłyszących nie uda się wprowadzić w instytucjach użyteczności publicznej niezbędnych zmian dających wszystkim równy dostęp do informacji. Dlatego też przeszkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przez specjalistów OZ PZG pozwoli im szybciej zrozumieć osoby z wadą słuchu i opanować sytuację/kryzys z ich udziałem.
Miłym akcentem kończącym każde z prowadzonych szkoleń była nauka alfabetu palcowego polskiego języka migowego i zwrotów grzecznościowych potrzebnych, na co dzień.