Przepisy Drogowe Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Ryszard Urbański Kierownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.