Pomoc w utrzymaniu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (życia) albo orzeczenie do 16. roku życia.

Na co można dostać dofinansowanie?

Można otrzymać dofinansowanie do wymiany poszczególnych części wózka (na przykład do wymiany zużytych akumulatorów) albo do naprawy wózka albo do przeglądu technicznego.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. wypełniony druk wniosku z załącznikami;
 2. dowód osobisty;
 3. oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (grupa inwalidzka) – do wglądu;
 4. jeżeli mieszkasz z innymi osobami niepełnosprawnymi to trzeba przynieść oryginały ich orzeczeń o niepełnosprawności – tylko do wglądu.
  Uwaga. Te osoby muszą napisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 5. oryginał aktu urodzenia lub albo dowodu osobistego dziecka – tylko do wglądu;
 6. jeżeli masz pełnomocnika albo opiekuna prawnego to trzeba pokazać postanowienie (wyrok) sądu albo pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza i jego dowód osobisty;
 7. jeżeli pracujesz to przynieś zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie albo staż, które trzeba wypełnić na druku MOPR. Jest on dołączony do wniosku;
 8. jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą to przynieś NIP i REGON albo aktualny wypis z listy firm CEIDG (ceidg.gov.pl);
 9. jeżeli się uczysz to trzeba przynieść zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszczasz (chodzisz) – wypełnione na druku MOPR;
 10. jeżeli masz szczególne osiągnięcia (wyniki) w nauce albo jesteś wolontariuszem – to przynieś zaświadczenie, gdzie jest to napisane;
 11. idź do sklepu i przynieś informację ile będzie kosztowało to, o co wnioskujesz – poproś sprzedawcę żeby dał Tobie fakturę pro-forma albo ofertę (propozycję) cenową.

Gdzie załatwisz sprawę?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, pokój nr 5 w godzinach: poniedziałek 7.30 – 15.30, wtorek, środa i czwartek 10.00 – 14.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_abramowskiego.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz „Wniosek o dofinansowanie pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – likwidacja barier w poruszaniu się”. Wniosek – druk otrzymasz w pokoju nr 5 w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 albo możesz wydrukować w internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Wniosek wypełniasz sam. Jeżeli masz pytania albo wątpliwości jak napisać, to możesz otrzymać pomoc w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 pokój nr 5.

Co dalej masz załatwić w Urzędzie:

Wniosek składasz osobiście w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ulicy Abramowskiego 19, w pokoju nr 5. Jeżeli nie możesz przyjść osobiście, to możesz poprosić – wysłać na przykład żonę, męża, mamę, tatę.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wnioski można składać od momentu (czasu) kiedy MOPR rozpocznie realizację Programu w tym roku (trzeba czekać na informacje, która będzie na stronie internetowej www.mopr.szczecin.pl) do 30 sierpnia. Jeżeli dostaniesz dofinansowanie to na wypłatę dofinansowania musisz czekać aż. MOPR otrzyma pieniądze z PFRON.

Jaki dokument otrzymasz?

Jak będzie decyzja o dofinansowaniu to otrzymasz zawiadomienie na SMS-a albo e-mail, kiedy masz przyjść podpisać umowę.

Czy można napisać odwołanie ?

Nie można.
Od informacji o przyznaniu albo odmowie dofinansowania ze środków PFRON nie ma odwołania.