Nabór do szkół

 

A. Rekrutacja (przyjmowanie) dzieci do szkoły podstawowej

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

Wniosek „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej”.

Gdzie załatwisz sprawę?

Nabór jest przez internet na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin.

Jakie druki musisz wypełnić?

Na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin. Tam znajdziesz wniosek. Wniosek wypełnij w internecie, wydrukuj, podpisz i zanieś do szkoły wpisanej w prawym górnym rogu wniosku.

Kolejne kroki w internecie.

Wejdź do internetu na stronę www.nabor.pcss.pl/szczecin, tam masz listę szkół i daty przyjmowania („harmonogram rekrutacji”)

 1. do wyboru są dwie szkoły podstawowe w tym jedna szkoła rejonowa.
 2. we wniosku w górnym prawym rogu wpisz szkołę, którą chcesz dla Twojego dziecka
 3. na dole 1. strony wpisz szkołę rejonową Twojego dziecka. Lista szkół rejonowych jest na stronie www.bip.um.szczecin.pl
 4. jeżeli Twoje dziecko nie będzie przyjęte do szkoły, którą wybrałeś to komputer zapisze dziecko do szkoły rejonowej

Wniosek podpisują rodzice dziecka.

Jaką otrzymamy odpowiedź?

W szkole lub w internecie: www.nabor.pcss.pl/szczecin sprawdź, czy szkoła przyjęła dziecko.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Możesz odwołać się do dyrektora szkoły.

 


B. Nabór (przyjmowanie) dzieci do gimnazjum publicznego

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. wniosek „Zgłoszenia dziecka do gimnazjum”,
 2. listę z ocenami z pierwszego semestru klasy VI
 3. ksero ze świadectwa klasy V (potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej)
 4. dokumenty z dodatkowymi sukcesami ucznia

Gdzie załatwisz sprawę?

Nabór jest przez internet na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin.

Jakie druki musisz wypełnić?

Na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin znajdziesz wniosek. Wniosek wypełnij w internecie www.nabor.pcss.pl/szczecin lub weź w szkole.

Kolejne kroki:

Sprawy nie załatwiasz w urzędzie. Wnioski składasz w szkole. Są 2 etapy przyjmowania:

 • I etap – możesz składać dokumenty tylko do szkół które nie są w rejonie. To są szkoły, w których ważne są oceny ze szkoły podstawowej i sukcesy w konkursach. Tu są specjalne egzaminy. Możesz wybrać 1, 2 albo 3 gimnazja. W każdej szkole możesz wybrać tyle klas ile chcesz.
 • II etap – jest dla uczniów, którzy nie zostali przyjęci do gimnazjum albo nie złożyli dokumentów. Uczeń może wybrać 1, 2 albo 3 gimnazja ale jedno musi być rejonowe!

Nie ma egzaminów specjalnych. Szkoła wybierze najlepsze świadectwa.

Wniosek składasz w wybranej szkole.

Uwaga!

Jeśli wybierzesz gimnazjum rejonowe to będziesz do niego przyjęty, bez względu na oceny. Musisz jedynie ukończyć szkołę podstawową!

Jaką otrzymamy odpowiedź?

Sprawdź w internecie www.nabor.pcss.pl/szczecin albo w gimnazjum, czy szkoła przyjęła dziecko.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Możesz odwołać się do dyrektora szkoły.

 


C. Nabór (przyjęcie) do szkół ponadgimnazjalnych (liceum, szkoła zawodowa, technikum)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. wniosek
 2. po egzaminach: oryginały dokumentów – świadectwa i wyniki testu!
 3. szkoła może chcieć np. orzeczenie poradni, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Gdzie załatwisz sprawę?

Nabór jest przez internet na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin. Wypełniony wniosek składasz w wybranej szkole.

Jakie druki musisz wypełnić?

Na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin. Tam znajdziesz wniosek. Wniosek wypełnij w Internecie

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Wniosek powinieneś wypełnić samodzielnie. Wniosek podpisują rodzice i kandydat.

Kolejne kroki w internecie.

Wejdź do internetu na stronę www.nabor.pcss.pl/szczecin, tam masz listę szkół i klas i daty przyjmowania („harmonogram rekrutacji”)

 1. możesz wybrać 1, 2 lub 3 szkoły
 2. w każdej szkole możesz wybrać dowolna ilość klas
 3. napisz tylko jeden wniosek, pobierz go z internetu.
 4. pierwszą wpisz szkołę i klasę najważniejszą. Możesz dać wszystkie klasy w Twojej najważniejszej szkole. Daj dużo klas. Jak dasz mało klas i będziesz miał mało punktów to nie otrzymasz żadnej szkoły.
 5. jak chcesz to komputer da Ci kod PIN. Później sprawdzisz w internecie która szkoła Cię przyjęła. Pilnuj PIN !!
 6. wydrukuj podanie, podpisz i daj rodzicom do podpisania,
 7. zanieś podanie do szkoły, która jest pierwsza w podaniu (jak masz to daj załączniki np.: orzeczenie poradni, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu).
 8. komputer sam będzie liczył punkty (za oceny na świadectwie, egzamin z gimnazjum, inne sukcesy) i da Ci szkołę i klasę.
 9. jak szkoła Cię przyjmie to zanieś tam oryginały dokumentów – świadectwa i wyników testu!

W jakiej formie otrzymamy decyzję i czy istnieje odwołanie?

W szkole lub w internecie: www.nabor.pcss.pl/szczecin sprawdź czy szkoła Cię przyjęła.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Możesz odwołać się do dyrektora szkoły.