Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

 

Dokument potrzebny do załatwienia sprawy:

  1. dowód osobisty

Gdzie załatwiamy sprawę?

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62. W poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

  1. wniosek użytkownika wieczystego uprawnionego do przyznania 50% bonifikatyw opłatach rocznych – eurzad.szczecin.pl;
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu w roku poprzednim co ma być bonifikata (ulga) – pobrać na początku maja bieżącego roku
  3. trzeba złożyć wiosek do 31 marca za rok, który ma być ulga

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu i czy to jest możliwe?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta sala BOI nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Przed wejściem do sali BOI nr 62 należy pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie ha­sło POZOSTAŁE SPRAWY i następnie WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI. Bilet ma numer. Jak masz bilet to idziesz do sali BOI nr 62. Na sali czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru co masz na bilecie i idziesz do stanowiska.

Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta na dzień i godzinę przez internet – eurzad.szczecin.pl.

Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata 17,00 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Na załatwianie sprawy trzeba czekać do 150 dni (ok. 5 miesięcy).

Jaki dokument otrzymasz?

Odpowiedź na piśmie tylko wtedy kiedy sprawa jest odrzucona (nie otrzymasz bonifikaty).

Uwaga!

Wniosek o 50% bonifikatę w opłacie rocznej z tyt. użytkowania wieczystego dla osób fizycznych należy złożyć do 31 marca za rok, w którym bonifikata ma być udzielona,

  • bonifikata może zostać udzielona osobie fizycznej, której dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym opłata ma być wnoszona (ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim na początku następnego roku), jeżeli nieruchomość gruntowa (działka) przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe,
  • opłatę roczną obniża się również o 50 % jeżeli konkretna nieruchomość gruntowa (działka) została wpisana do rejestru zabytków i przypisana jest do niej 3 % stawka opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego (decyzja o wpisie rejestru zabytków).

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w Filii Urzędu Miasta Szcze­cin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin