Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. wniosek (o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62 w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Musisz mieć wypisany „Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”. Otrzymasz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta sala BOI nr 62 albo w internecie na stronie Urzędu Miasta Szczecin eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta sala BOI nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Przed wejściem do sali BOI nr 62 należy pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło POZOSTAŁE SPRAWY i następne hasło Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Bilet ma numer. Jak masz bilet to idziesz do sali BOI nr 62. Na sali czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru co masz na bilecie i idziesz do stanowiska.

Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta na dzień i godzinę przez internet – eurzad.szczecin.pl.

Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł jak pełnomocnikiem jest osoba dla nas obca. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wnioski załatwiane są według daty kolejności złożenia (długi termin oczekiwania).

Jaki dokument otrzymasz?

Otrzymasz decyzję administracyjną.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Odwołanie od decyzji możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy do Wojewody Zachodniopomorskiego lub Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Trzeba zapłacić 10 zł na miejscu w kasie Urzędu Miasta lub na konto w banku. Jeśli płacisz przelewem w banku, to trzeba przynieść dowód wpłaty.

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w sali nr 02 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.