Rozłożenie zaległości na raty

 

Kto może starać się o rozłożenie zaległości (zadłużenia) na raty?

O rozłożenie długu na raty może starać się każda osoba, która jest dłużnikiem Gminy. Przy rozłożeniu długu na raty może ubiegać się nie jeden z dłużników ale wszyscy zameldowani w tym mieszkaniu, za długi odpowiadają solidarnie – wspólnie.

Potrzebne dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Podanie z uzasadnieniem.
  3. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (formularz ZBiLK).
  4. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
  5. Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
  6. Oświadczenie o stanie majątkowym.
  7. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Zaświadczenia o sytuacji zdrowotnej – jeśli dłużnik jest pod stałą opieką lekarską • Inne (np. potwierdzające miesięczne koszty utrzymania).
  9. Oświadczenie o uznaniu długu – tylko w przypadku wniosku o rozłożenie zaległości na raty i umorzenie samych odsetek.

Wnioski i oświadczenia otrzymać można w biurach obsługi interesanta w każdej siedzibie ZBiLK lub pobrać ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl.

Gdzie załatwisz sprawę?

Podanie i wniosek z załącznikami składa się w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub we właściwych rejonowo siedzibach ZBiLK.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Mariackiej 25:

[pano file=”panorama/ww_mariacka.html”]

 

Kto może pomóc w wypełnieniu wniosku?

W wypełnieniu wniosku pomocy może udzielić pracownik BOI w siedzibie ZBiLK lub pracownik windykacji.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Jak złożysz komplet dokumentów to wniosek rozpatrywany jest do jednego miesiąca.

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub wysłać komplet dokumentów pocztą.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Składanie wniosków i otrzymanie decyzji jest bezpłatne.

Kolejne kroki – co dalej?

Po złożeniu wniosku należy dokonywać bieżących opłat i czekać na decyzję. Przy wniosku o rozłożenie zaległości na raty wskazane jest wpłacanie również kwoty raty, jaką zadeklarowano w podaniu o rozłożenie zaległości na raty.

Jaki dokument otrzymam?

Przy rozłożeniu zaległości na raty otrzymuje się egzemplarz podpisanej przez obie strony ugody lub jednostronne oświadczenie woli, w których zawarto warunki spłaty zadłużenia.