Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  2. tytuł prawny do lokalu.

Wniosek ma być podpisany przez wszystkich najemców, którzy są wpisani w umowie najmu lokalu. Jeżeli dla nieruchomości nie ma księgi wieczystej, albo trwa załatwianie stanu prawnego nieruchomości, to Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN) UM pisemnie zawiadamia kupującego, że sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie.

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek składasz u zarządcy:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

TBS Prawobrzeże sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Batalionów Chłopskich 61 B
70-770 Szczecin

STBS sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
70-302 Szczecin

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Mariackiej 25:

[pano file=”panorama/ww_mariacka.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Dostaniesz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta sala BOI nr 62, w internecie na stronie: eurzad.szczecin.pl lub ZBILK.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Przy wypełnianiu druku może pomóc pracownik WMiRSPN w sali BOI nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Urząd wzywa Cię do zapłaty za wycenę i dokumenty lokalu.

Rzeczoznawca dokonuje wyceny lokalu. Dostaniesz warunki sprzedaży wraz z oświadczeniem do wypełnienia. Wypełnij oświadczenie i odeślij w terminie 14 dni. Zostaniesz wezwany do podpisania protokołu. Potem będzie podpisany akt u notariusza. O terminie podpisania aktu notarialnego zostaniesz poinformowany pismem. Trzeba zapłacić za lokal przed podpisaniem aktu.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wnioski są załatwiane według kolejności złożenia. Jako pierwsze załatwiana jest sprzedaż lokali wskazanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych i wnioski ważne społecznie.

Jaki dokument otrzymasz? / Jaką otrzymasz odpowiedź?

Otrzymasz zgodę albo odmowę na wykup lokalu.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Trzeba zapłacić za wycenę lokalu, dokumenty lokalu, opłaty u notariusza i w sądzie.