Udział w programie Zielone Podwórka Szczecina i Zielone Przedogródki Szczecina (dla wspólnot mieszkaniowych)

 

Kto może wziąć udział w programie Zielone Podwórka Szczecina?

Wspólnoty mieszkaniowe:

 • w budynkach na terenie Szczecina;
 • w których są lokale mieszkalne Gminy Miasta Szczecin albo spółki Miasta (STBS i TBS);
 • które mają podpisane porozumienie albo umowę z Gminą Miasto Szczecin albo spółką Miasta na korzystanie z terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, służącego do użytku właścicieli nieruchomości wspólnej, do prawidłowego korzystania z nieruchomości.

Potrzebne dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie inwestycji w Programie Zielone Podwórka Szczecina;
 2. dokumentacja projektu inwestycji;
 3. kosztorys ofertowy z podziałem na różne rodzaje prac:
  • tworzenie miejsc zielonych (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty);
  • tworzenie infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki, ławeczki);
  • tworzenie placów zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice);
 4. oświadczenie Zarządu Wspólnoty o gotowości do realizacji projektu, w tym również jego zabezpieczeniu finansowym;
 5. potwierdzona za zgodność kopia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zgody na wykonanie inwestycji programie Zielone Podwórka lub Zielone Przedogródki Szczecina.

Wniosek oraz Regulamin programu znajduje się na stronie internetowej ZBiLK www.zbilk.szczecin.pl, zakładka Zielone Podwórka Szczecina.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dział Nadzoru Właścicielskiego ZBiLK,
ul. Mariackiej 25,
pok. nr 27 (tel. 91 48 86 311).

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Mariackiej 25:

[pano file=”panorama/ww_mariacka.html”]

 

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Pracownicy Działu Nadzoru Właścicielskiego ZBiLK, ul. Mariacka 25.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Po posiedzeniu komisji dokonującej wyboru projektów do realizacji na dany rok (najczęściej w kwietniu).
Listy wspólnot mieszkaniowych, które otrzymają dofinansowanie inwestycji w programie Zielone Podwórka lub Zielone Przedogródki będą opublikowane na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl.

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wnioski wspólnot mieszkaniowych przyjmowane są każdego roku od 2 stycznia do 1 marca włącznie danego roku kalendarzowego (ogłoszenia o przyjmowaniu wniosków ukażą się na początku każdego roku na stronie internetowej ZBiLK).

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Wspólnoty muszą wiedzieć o konieczności finansowania części inwestycji.( 25 % lub 5 %).
Dofinansowanie ZBiLK wynosi 75% kosztów inwestycji, a w przypadku tworzenia placu zabaw – 95% jego kosztów.

Kolejne kroki – co dalej?

Po pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania inwestycji wspólnota podpisuje umowę o dofinansowanie ze ZBiLK i rozpoczyna realizację projektu. Dofinansowanie wypłacane jest na zasadach opisanych w ww. umowie i Regulaminie programu.