Umorzenie zaległości

 

Kto może starać się o umorzenie zaległości?

O umorzenie długu może starać się każda osoba będąca dłużnikiem Gminy. W momencie starania się o umorzenie zaległości w procedurze muszą brać udział wszystkie, osoby, które wspólnie odpowiadają za dług.

Potrzebne dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Podanie z uzasadnieniem.
 3. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (na formularzu ZBiLK).
 4. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 5. Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
 6. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 7. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Zaświadczenia o sytuacji zdrowotnej – jeśli dłużnik jest pod stałą opieką lekarską • Inne (np. potwierdzające miesięczne koszty utrzymania).
 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu (za poprzedni rok kalendarzowy) wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 10. Oświadczenie o znajomości skutków umorzenia.
 11. Oświadczenie o uznaniu długu – tylko w przypadku wniosku o rozłożenie zaległości na raty i umorzenie samych odsetek.

Wnioski i oświadczenia są w biurach obsługi interesantów w każdej siedzibie ZBiLK lub na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl

Gdzie załatwisz sprawę?

Podanie i wniosek z załącznikami składa się w siedzibie głównej ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 oraz Jagiellońskiej 33.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Jagiellońskiej 33:

[pano file=”panorama/ww_jagiellonska2.html”]

 

Kto może pomóc w wypełnieniu wniosku?

W wypełnieniu wniosku pomóc może pracownik BOI w siedzibie ZBiLK lub pracownik windykacji.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Termin rozpatrzenia wniosku o umorzenie zaległości jest inny dla każdego wniosku.

Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub wysłać komplet dokumentów pocztą.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Składanie wniosków i otrzymanie decyzji jest bezpłatne.

Kolejne kroki – co dalej?

Po złożeniu wniosku należy dokonywać bieżących opłat i czekać na decyzję w sprawie. Jaki dokument otrzymasz? Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o sprawy.