Wynajęcie lokalu komunalnego

 

Wynajęcie lokalu komunalnego:

 • socjalny;
 • przeznaczony do remontu na koszt przyszłego najemcy – wynajmującego;

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 • dowód osobisty;
 • oświadczenia o niezabezpieczonych potrzebach mieszkaniowych i obecnym zamieszkiwaniu;
 • oświadczenie o dochodach;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • potwierdzenie okresu zamieszkiwania w Gminie Miasto Szczecin;
 • zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy – na druku ZBiLK;
 • zaświadczenia z urzędu Skarbowego o wysokości dochodu w roku poprzednim przed złożeniem wniosku o przydział lokalu;
 • zaświadczenie z MOPR – o bezdomności i przydzielenie punktów;
 • inne dokumenty mające wpływ na które są potrzebne do przyznania punktów do wniosku.

Gdzie załatwisz sprawę?

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 w Biurze Obsługi Interesanta (sala nr 1) w godzinach 7.30 – 15.30, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 9.00 – 00 oprócz dni ustawowo świątecznych.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
Siedziba przy ul. Mariackiej 25:

[pano file=”panorama/ww_mariacka.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz „Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego dla gospodarstw o niskich dochodach (lokal socjalny) albo „wniosek o udostępnienie lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia remontu”. Wniosek otrzymasz w Biurze Obsługi Interesanta Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych sala nr 1 lub na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski składa się w terminie wyznaczonym przez gminę.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Pomoc przy wypełnianiu druków otrzymasz w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych sala nr 1.

Kolejne kroki w ZBiLK – co dalej ?

Wniosek składamy osobiście. Jeśli nie możesz przyjść do ZBiLK, możesz udzielić pełnomocnictwa albo wysłać wypełniony wniosek pocztą. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie aktu notarialnego.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Pracownicy ZBiLK weryfikują – sprawdzają wnioski i przydzielają punkty zgodnie z uchwałą. Projekt wykazu jest podawany do publicznej wiadomości zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Czy możesz się odwołać od naliczonej punktacji?

Odwołanie możesz złożyć w terminie 30 dni od daty upublicznienia – ogłoszenia projektu. Odwołanie możesz złożyć w ZBiLK, a my przekażemy Twoje odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Po rozpatrzeniu odwołań, ostateczna lista zostanie podana do publicznej wiadomości.

Co się dzieje dalej, jeśli Twoje nazwisko znajdziesz – będzie na wykazie?

Otrzymasz lokal wg kolejności umieszczonej na wykazie.

Wyboru z listy lokali do remontu dokonasz sam.

Lista realizowana jest przez dwa lata lub do czasu kolejnego naboru.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Składanie wniosku jest bezpłatne.