Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. dowód osobisty lub paszport
  2. wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” (właściciel na wniosku potwierdza pobyt)
  3. dokument na podstawie, którego można będzie stwierdzić kto jest właścicielem lub najemcą lokalu (mieszkania), w którym ma być zameldowanie (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu)

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62 w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 16.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Wypełniasz wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Otrzymasz wniosek w Informacji Urzędu Miasta sala BOI nr 62 lub w internecie eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Informacji Urzędu Miasta sala BOI nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Przed wejściem do sali BOI nr 62 trzeba wziąć bilet z automatu. Dotknij na ekranie hasło ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, PESEL i potem hasło MELDUNKI. Bilet ma numer. Jak masz bilet to idziesz do sali BOI nr 62. Na sali czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru co masz na bilecie i idziesz do stanowiska.

Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta na dzień i godzinę przez internet – eurzad.szczecin.pl.

Sprawę możesz załatwić osobiście. Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Pełnomocnik musi w urzędzie pokazać Twoje pełnomocnictwo i swój dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Zameldowanie załatwiane jest na miejscu – od razu.

Jaki dokument otrzymasz?

Po zameldowaniu na stałe otrzymasz zaświadczenie (bezpłatnie) Po zameldowaniu czasowym możesz otrzymać zaświadczenie ale musisz złożyć oddzielny wniosek (17 zł).

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w sali nr 02 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.