Zgłoszenie robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę

 

Nie trzeba pozwolenia na budowę do wykonania robót budowlanych takich, jak:

  • remont istniejących budynków za wyjątkiem zabytków
  • zmiana pokrycia dachu, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej, grzewczej (nie dotyczy instalacji gazowej)
  • docieplenie budynku o wysokości do 12 m

Jeżeli chcesz wykonać takie prace, to musisz je zgłosić.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. oświadczenie o prawie do nieruchomości
  2. szkice i rysunki – jeżeli urzędnik Ciebie o to poprosi

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62 w godzinach od 7.30 do 16.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

  1. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  2. oświadczenie o prawie do nieruchomości.

Wykaz prac budowlanych, które trzeba zgłosić i druki zgłoszenia oraz oświadczenia o prawie do nieruchomości otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta Szczecin w sala BOI nr 62 albo w internecie na stronie: eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu zgłoszenia otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta Szczecin sala BOI nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Przed wejściem do sali BOI nr 62 należy pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło POZOSTAŁE SPRAWY i następne hasło WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ. Bilet ma numer. Jak masz bilet to idziesz do sali BOI nr 62. Na sali czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru co masz na bilecie i idziesz do stanowiska.

Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta Szczecin na dzień i godzi­nę przez internet – eurzad.szczecin.pl.

Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Ważne!

Zgłoszenie składa się przed rozpoczęciem robót budowlanych. Można je rozpocząć po 30 dniach od złożenia zgłoszenia, jeżeli Urząd nie zgłosi w tym terminie sprzeciwu.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Na załatwienie sprawy trzeba czekać do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz? / Jaką otrzymasz odpowiedź?

Urząd nie wydaje decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych. Może zgłosić sprzeciw w terminie do 30 dni od złożenia przez Ciebie zgłoszenia.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy dalej do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czy musisz płacić za zgłoszenie robót budowlanych?

Zgłoszenie robót budowlanych jest bezpłatne.

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w kancelarii Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.