Rejestracja zgonu

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
 2. dowód osobisty osoby zmarłej
 3. książeczka wojskowa mężczyzny
 4. dowód osobisty osoby, która zgłasza zgon
 5. dowód osobisty żony/męża osoby zmarłej
 6. jak masz to pokaż akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło Urzędu Miasta Szczecin) w Urzędzie Stanu Cywilnego, II piętro, w godzinach od 7.30 do 15.30.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Nie ma wniosku do załatwienia tej sprawy.

Kto może udzielić pomocy przy załatwieniu sprawy?

W Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik zna język migowy.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Nie ma specjalnej kolejki, nie musisz brać biletu, sprawę załatwisz w USC. Sprawę załatwisz na podstawie przyniesionych dokumentów. Zgon mogą zgłosić:

 1. mąż albo żona albo dzieci zmarłego
 2. bliscy krewni
 3. osoby, które mieszkały z osobą, która zmarła
 4. osoby, które widziały zgon
 5. kierownik domu, w którym mieszkała osoba, która zmarła
 6. policja lub prokuratura

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawę załatwisz od razu (chyba, że sprawa jest skomplikowana).

Jaki dokument otrzymasz? / Jaką otrzymasz odpowiedź?

Odpis aktu zgonu – 3 sztuki.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia, w którym odebrałeś decyzję o odmowie wydania aktu zgonu. Odwołanie złóż w Urzędzie Miasta Szczecin, my przekażemy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Sprawę załatwisz bezpłatnie.