Zawarcie związku małżeńskiego

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

Gdy panna i kawaler:

  1. odpisy aktów urodzenia
  2. dowód osobisty albo paszport

Gdy jesteś rozwiedziony:

  1. odpisy aktów urodzenia
  2. odpis aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie
  3. dowód osobisty albo paszport

Gdy jesteś wdową/wdowcem

  1. odpisy aktu urodzenia
  2. odpis aktu zgonu Twojego małżonka
  3. dowód osobisty lub paszport

Jeżeli nie jesteś zameldowany w Szczecinie to trzeba przynieść zaświadczenie o zameldowaniu w swojej gminie. Nie musisz przynosić aktu urodzenia, ślubu lub zgonu jeżeli były wydane w Urzędzie Miasta Szczecin.

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło Urzędu Miasta Szczecin) w Urzędzie Stanu Cywilnego, II piętro, w godzinach od 7.30 do 15.30.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Nie ma wniosku do załatwienia tej sprawy. Sprawę załatwisz na podstawie przyniesionych dokumentów.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

W Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik zna język migowy.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Nie ma kolejki, nie musisz brać biletu, sprawę załatwisz w USC. Tam składasz obietnicę, źe nie ma przeszkód do ślubu. Sprawę załatwisz osobiście. Musisz przyjść od półtora do jednego miesiąca przed ślubem. Jeżeli Twoja narzeczona/narzeczony jest cudzoziemcem i nie zna języka polskiego, musicie przyjść razem z tłumaczem przysięgłym.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawa zostanie załatwiona na miejscu – od razu.

Jaki dokument otrzymasz?

Jeżeli będzie ślub w kościele to otrzymasz zaświadczenie, które trzeba oddać księdzu. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Jeżeli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, możesz złożyć wniosek w terminie 14 dni do sądu rejonowego o podjęcie decyzji, czy małżeństwo może być zawarte.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Opłata – 84,00 zł za zrobienie aktu małżeństwa.