Opinia do organizacji ruchu (Wydanie opinii koniecznej do otrzymania zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu stałej albo czasowej organizacji ruchu)

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie opinii koniecznej do otrzymania zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu stałej albo (terminowej) czasowej organizacji ruchu;
 • załączniki:
  1. opis techniczny z informacją jaka ma być droga i ruch na drodze, opis możliwych zagrożeń albo utrudnień i terminy wykonywania robót (w przypadku robót drogowych);
  2. plan – mapa w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy;
  3. plan – mapa w skali 1:500 lub wyjątkowo 1:1000, na której będzie widać:
   • miejsce obecnych, projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
   • jaka będzie szczegółowa geometria drogi; (przebieg drogi, szerokość, pochylenie drogi itp.);
  4. planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, a dla czasowej-terminowej również przywrócenia początkowej organizacji ruchu;
  5. program sygnalizacji i obliczenia częstotliwości ruchu w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  6. zasady dokonywania zmian i sposób ich rejestracji – zapisywania w przypadku projektowania znaków różnych;
  7. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę, obiektu umieszczanego w pasie drogowym, zgłoszenie budowy albo robót w urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej (nr decyzji) albo prawomocne zezwolenie Zarządcy drogi zgodnie z przepisami, art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (nr decyzji albo pisma);
  8. pełnomocnictwo do występowania – wnioskowania w imieniu inwestora.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_klonowica.html”]

 

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Wniosek o wydanie opinii do projektu na organizację ruchu można wziąć ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować (Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej).
Wniosek składamy osobiście. Jeśli nie możesz przyjść do ZDiTM, to wypełniony wniosek razem z załącznikiem możesz wysłać pocztą listem poleconym.
Możesz również dać pełnomocnictwo do złożenia albo odbioru dokumentu. Pamiętaj! Pełnomocnictwo musi być opłacone – opłata skarbowa kosztuje 17,00 zł – za pełnomocnictwo.
Opłatę skarbową można opłacić gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 w Banku lub na Poczcie.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu – wypisaniu wniosku może pomóc pracownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej, pracownik BOI – ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Odpowiedź otrzymasz w terminie do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Otrzymasz dokument – opinię do projektu organizacji ruchu.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5,
Dział EWIDENCJI DRÓG
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Nie.
Od otrzymanej opinii nie można pisać odwołania.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Załatwienie sprawy jest bezpłatne.