Połączenie działki z drogą publiczną (Wydanie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi zarządzane przez ZDiTM)

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  • wniosek o wydanie obsługi komunikacyjnej przez drogi zarządzane przez ZDiTM;
  • załączniki:
    1. mapka, która pokazuje miejsce zjazdu – 2 egzemplarze (2 sztuki);
    2. odpis z rejestru gruntów;
    3. kopia dokumentu kto ma prawo do nieruchomości (działki);
    4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
[pano file=”panorama/ww_klonowica.html”]

 

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Wniosek o wydanie zgody na miejsce zjazdu z drogi można wziąć ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować (Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej).
Wniosek składamy osobiście. Jeśli nie możesz przyjść do ZDiTM, to wypełniony wniosek razem z załącznikiem możesz wysłać pocztą listem poleconym.
Możesz również dać pełnomocnictwo do złożenia albo odbioru dokumentu. Pamiętaj! Pełnomocnictwo musi być opłacone – opłata skarbowa kosztuje 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową można opłacić gotówką w kasie Urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 w Banku lub na Poczcie.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc pracownik Działu Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej, pracownik BOI – ZDiTM, ul. Klonowica 5.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Odpowiedź otrzymasz w terminie do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Otrzymasz dokument – uzgodnienie (pismo) obsługi komunikacyjnej.
Dokument otrzymasz:

Zarząd Dróg I Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5
Dział EWIDENCJI DRÓG – odbiór
od poniedziałku do piątku – w godzinach 7.30 – 15.30

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Nie. Od otrzymanej zgody nie można pisać odwołania.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Załatwienie sprawy jest bezpłatne.