Prawo jazdy – odbiór

 

  1. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
  2. Zgubione prawo jazdy
  3. Zmiana adresu
  4. Zmiana nazwiska
  5. Koniec ważności badań lekarskich

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

A. B. 

  1. dowód osobisty albo paszport

C. D. E.

  1. dowód osobisty albo paszport
  2. dotychczasowe prawo jazdy

Gdzie załatwisz sprawę?

A. B. C. D. E. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62 w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 16.00.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

Kolejne kroki w Urzędzie:

A. B. C. D. E. Przed wejściem do sali BOI nr 62 trzeba pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło PRAWO JAZDY i następne hasło PRAWO JAZDY – ODBIÓR. Bilet jest oznaczony literą E i ma numer. W sali nr 62 czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru i litery jakie masz na bilecie oraz numeru stanowiska i idziesz do tego stanowiska.

Aby uniknąć oczekiwania w kolejności na wyświetlenie numeru biletu z literą E możesz zarezerwować wizytę na konkretny dzień i godzinę przez internet: eurzad.szczecin.pl. Wówczas trzeba pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło UMÓWIONE WIZYTY i wpisując swój numer PESEL. Bilet jest oznaczony literą U i ma numer, który będzie  wyświetlony poza kolejnością o zarezerwowanej godzinie.

Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł gdy pełnomocnikiem jest osoba dla nas obca. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jaki dokument otrzymasz?/Jaką otrzymasz odpowiedź?

A. B. C. D. E. Otrzymasz nowe prawo jazdy.
Jeśli nie skorzystałeś z możliwości otrzymania SMS lub maila o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, informację możesz uzyskać w internecie – eurzad.szczecin.pl
C. D. E. Przy odbiorze nowego prawa jazdy należy zwrócić poprzednie prawo jazdy w celu jego unieważnienia.

Uwaga!
A. B. C. D. E.

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.