Szczecińska Karta Aglomeracyjna (SKA)

 

Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (SKA)

Szczecińska Karta Aglomeracyjna (Karta SKA) jest kartą zbliżeniową, która daje możliwość kupna elektronicznych biletów okresowych i jednorazowych komunikacji miejskiej, której organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin. Są dwa rodzaje karty SKA:

 1. imienna ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem posiadacza.
  Z tej karty może korzystać tylko osoba wskazana na karcie. W pamięci karty zapisane są: adres zameldowania posiadacza karty, PESEL, data urodzenia, uprawnienia do ulgi oraz okres obowiązywania ulgi. Karta ważna jest 10 lat od daty jej aktywowania w systemie. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne, ale jest ona bez doładowania.
 2. na okaziciela.
  Tą kartą może posługiwać się dowolna osoba, która aktualnie jest w jej posiadaniu. Karta ma tylko swój numer, bez danych użytkownika. Wydanie karty SKA na okaziciela kosztuje 10,00 złotych plus doładowanie biletu okresowego na okaziciela albo doładowanie elektronicznej e-portmonetki w wysokości: minimalne 10,00 złotych – maksymalne 150,00 złotych.

Karta ważna jest 10 lat od daty jej aktywowania w systemie. Na każdej karcie SKA jest aplikacja e-portmonetki. Najmniejsze doładowanie e-portmonetki to 10,00 złotych a każde kolejne lub następne to wielokrotność liczby 10. Maksymalne saldo 150,00 złotych.

Kartę SKA na okaziciela możemy kupić w każdej kasie ZDiTM w Szczecinie i w infobiletomatach stacjonarnych w mieście .

Mając kartę na okaziciela możemy kupić bilety okresowy i doładowywać e-portmonetkę we wszystkich kasach ZDiTM i infobiletomatach stacjonarnych. Mając doładowaną e-portmonetkę możemy kupić bilety jednorazowe papierowe w biletomatach mobilnych w wybranych autobusach, tramwajach i infobiletomatach stacjonarnych albo skasować bilet w kasownikach elektronicznych.

Gdzie załatwisz Kartę SKA imienną?

Kartę SKA imienną załatwiamy po wypełnieniu wniosku i razem ze zdjęciem składamy w wybranej kasie ZDiTM np. w Policach, Urzędzie Miasta Szczecin, Brama Portowa, Turzyn, os. Słoneczne i Klonowica. Wykaz POK-ów jest na stronie internetowej ZDiTM –www.zditm.szczecin.pl.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE:

Siedziba przy ul. Klonowica 5:

[pano file=”panorama/ww_klonowica.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz (Karta SKA imienna)?

Kartę wydaje się na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek można otrzymać w kasie biletowej ZDiTM lub pobrać ze strony internetowej ZDiTM: www.zditm.szczecin.pl.

Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przez ZDiTM chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wniosek niekompletny, błędnie wypełniony albo nieczytelny nie będzie rozpatrywany.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

Do wniosku trzeba dołączyć 1 zdjęcie legitymacyjne w formacie 40×50 mm albo 35×45 mm. Zdjęcie przy odbiorze karty będzie zwrócone.

Przy składaniu wniosku w Punkcie Obsługi Klienta ( POK) osobiście jest możliwość wykonania zdjęcia na miejscu.

Warunkiem przyjęcia wniosku jest podpis wnioskodawcy, rodzica lub opiekuna prawnego.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Kartę można odebrać po 5 dniach kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

Jaki dokument otrzymasz?

Przy odbiorze karty otrzymamy wydruk, który jest podobny do paragonu, jest na nim zapisany login – nr karty i hasło PIN. Login i PIN są potrzebne do pierwszego zalogowani na stronie internetowej ska.zditm.szczecin.pl.

Okres ważności karty – 10 lat od momentu jej aktywacji w systemie.

Co robić, jak będziesz miał/a problemy z SKA imienną?

W sytuacji, gdy użytkownik karty SKA zapomni hasła do strony internetowej trzeba pójść do najbliższego POK-u z kartą, aby otrzymać nowy kod PIN.

Wykaz POK-ów jest na stronie internetowej ZDiTM – www.zditm.szczecin.pl.

Nową kartę otrzyma wnioskodawca okazując dokument potwierdzający jego tożsamość np. dowód osobisty.

Imienną kartę SKA można odebrać osobiście albo przez osobę upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia w tym samym POK, w którym został złożony wniosek.

Imiennych kart SKA nie wydaje się osobom poniżej 13 roku życia. W ich imieniu kartę odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Płacisz tylko za bilet.

Pamiętaj!

Każdą zmianę danych osobowych lub innych informacji zapisanych na karcie SKA (zwłaszcza uprawnienia do ulgi) należy pilnie zgłosić w celu wprowadzenia tych zmian na karcie SKA. Aktualizacja tych danych jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości oraz karty SKA.

Jak otrzymać duplikat karty SKA imiennej ?

Duplikat imiennej karty SKA wydawany jest na pisemny wniosek użytkownika karty po zgłoszeniu na piśmie zablokowania w systemie karty skradzionej albo zagubionej albo zniszczonej.

Za wydanie duplikatu karty pobiera się opłatę w wysokości 10,00 złotych.

Duplikat karty wydany w przypadku zmiany nazwiska albo zdjęcia na karcie wydawany jest bezpłatnie.

ZDiTM nie wydaje duplikatów kart na okaziciela.

Jak otrzymać Elektroniczny bilet okresowy?

Na karcie można równocześnie doładować – kupić dwa bilety okresowe na różny termin ważności biletu (np. miesięczny, trzy-miesięczny) lub na różne linie z tym samym okresem ważności biletu.

Gdzie załatwisz sprawę?

Można kupić bilet okresowy na kartę SKA w dowolnej kasie ZDiTM, albo w internecie na stronie ska.zditm.szczecin.pl albo w infobiletomatomacie stacjonarnym. Wykaz jest na stronie internetowej ZDiTM: www.zditm.szczecin.pl

Jak korzystać z elektronicznego biletu?

Bilety miesięczne kupione w internecie trzeba kodować, żeby były ważne.

Bilet opłacony przez stronę internetową jest ważny od dnia wskazanego przy zakupie ale nie wcześniej niż dzień zakupu +1.

Bilet można zakodować następnego dnia po zakupie w internecie.

Kartę SKA przykładamy do kasownika elektronicznego w pojeździe albo do specjalnie oznakowanych biletomatów mobilnych.

O czym trzeba pamiętać?

Potwierdzeniem doładowania biletu okresowego w kasach biletowych oraz infobiletomatach stacjonarnych jest paragon albo inny dokument potwierdzający zakup (zakupy przez internet), który stanowi podstawę składania reklamacji, a w przypadku zakupu przez serwis internetowy potwierdzenie zakupu.

Za każdym razem po doładowaniu biletu okresowego – miesięcznego i otrzymaniu paragonu, Użytkownik karty musi sprawdzić zgodność informacji znajdujących się na paragonie z biletem.

Czas obowiązywania biletu i rodzaj doładowanego biletu można sprawdzić przy pomocy kasownika elektronicznego w autobusie albo w tramwaju, w kasach biletowych ZDiTM, infobiletomatach stacjonarnych zamontowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Czy wiesz, co to jest E-portmonetka?

Nowością na karcie SKA jest e-portmonetka. Aby z niej skorzystać musimy ją doładować.

Najmniejsze doładowanie e-portmonetki to 10,00 złotych a każde kolejne lub następne to wielokrotność liczby 10. Maksymalne saldo 150,00 złotych.

Mając doładowaną e-portmonetkę możemy kupić bilety jednorazowe papierowe w biletomatach mobilnych w wybranych autobusach, tramwajach i infobiletomatach stacjonarnych albo skasować bilet w kasownikach elektronicznych.

Jeżeli zgubimy kartę SKA trzeba zgłosić się do ZDiTM i tam zagubiona karta SKA zostanie zablokowana.

Każda nowa karta SKA posiada aktywną e-portmonetkę.

Na kartach SKA wydanych przed IX 2015 e-portmonetka aktywowana jest podczas pierwszego doładowania

Gdzie doładujesz e-portmonetkę?

Elektroniczną portmonetkę (e-portmonetkę) można doładować w kasach biletowych ZDiTM, infobiletomatach stacjonarnych oraz przez internet.

Kodowanie zasilonej przy pomocy internetu e-portmonetki odbywa się poprzez przyłożenie karty SKA do kasownika elektronicznego w pojeździe lub za pośrednictwem specjalnie oznakowanych biletomatów w autobusach i tramwajach.

Za każdym razem po doładowaniu e-portmonetki wydawany jest paragon albo inny dokument (zakupy internetowe).

O czym trzeba pamiętać?

Użytkownik karty SKA ma obowiązek sprawdzić zgodność danych znajdujących się na paragonie z doładowaniem.

Środki wpłacone na e- portmonetkę mogą być wykorzystane do czasu utraty ważności karty SKA albo jej zablokowania.

Opis funkcjonowania kasownika.

Kasownik służy do:

 • rejestracji przejazdu,
 • sprawdzania stanu konta na karcie SKA
 • kodowania biletów okresowych i doładowań e-portmonetki zakupionych przez internet.

Na przodzie kasownika znajduje się ekran wyświetlacza dotykowego, na którym widoczne są:

 • bieżącą data,
 • czas godz-min,
 • inne informacje o realizowanym kursie pojazdu,
 • pola (ikony) przycisków.

Kupowanie biletu jednorazowego czasowego przy użyciu e-portmonetki polega na zbliżeniu karty do oznaczonego miejsca na kasowniku. Transakcja odbywa się automatycznie.

Każda transakcja przeprowadzona przy użyciu kasownika potwierdzona jest pisanym komunikatem na wyświetlaczu i sygnałem dźwiękowym.

Na wyświetlaczu znajdują się dwa pola (ikony) wyboru:

 1. e-portmonetka,
 2. informacje o karcie.

Wybranie pola (ikony) „e-portmonetka” umożliwia dokonanie opłaty za współpasażera – do 10 osób (bilet normalny albo ulgowy).

W celu końcowej akceptacji trzeba przyłożyć na końcu kupowania kartę SKA do kasownika.

Wybranie pola „informacje o karcie” oznacza uruchomienie funkcji sprawdzenia stanu karty SKA, a więc terminu ważności biletu okresowego oraz salda e-portmonetki. Trzeba dotknąć pola „informacje o karcie”, a następnie przyłożyć kartę do czytnika na kasowniku. Komunikat będzie się wyświetlał około 7 sekund.

Podczas kontroli biletów kasowniki blokowane są przez specjalną kartę którą posiada kontroler.

Tak zablokowany kasownik wyświetla komunikat „KONTROLA W TOKU. TYLKO DLA WYSIADAJĄCYCH”, znaczy to, że obsługuje karty pasażerów wysiadających.

Pozostała informacja: