Uznanie ojcostwa

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. dowody osobiste rodziców
  2. odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli dziecko urodziło się poza Szczecinem
  3. oświadczenie ojca jest ważne razem z potwierdzeniem przez matkę ojcostwa dziecka.

Jeśli matka dziecka była już w związku małżeńskim to składa:

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa(jeżeli nie został wydany w Szczecinie) lub
  3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o separacji (jeżeli nie został wydany w Szczecinie) lub
  4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka dla wdowy (jeżeli nie zostałwydany w Szczecinie).

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło Urzędu Miasta Szczecin) w Urzędzie Stanu Cywilnego, II piętro, w godzinach od 7.30 do 15.30. Rodzice mogą załatwić sprawę w dowolnym USC w kraju tylko przy albo po rejestracji urodzenia dziecka.

INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE:

[pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]

 

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Sprawę załatwisz przynosząc dokumenty.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

W Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik zna język migowy.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Nie ma specjalnej kolejki, nie musisz brać biletu, sprawę załatwisz w USC.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawa zostanie załatwiona na miejscu – od razu. Jeżeli sprawa jest trudna trzeba czekać do 30 dni.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Sprawę załatwisz bezpłatnie.