Startujemy z realizacją projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej II”

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej II”, który jest kontynuacją działań Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin, mających na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu i budowanie dla Głuchych przyjaznej przestrzeni publicznej. Do Partnerstwa publiczno-społecznego dołączył partner prywatny, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.

Jakie cele chcą zrealizować Partnerzy w tym projekcie?

Partnerzy postanowili zwiększyć Głuchym dostęp do informacji publicznej oraz wyposażyć pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących.

Projekt zakłada między innymi przygotowanie oraz zamieszczenie w Internecie instrukcji w formie elektronicznej i filmowej dla osób z wadą słuchu, pokazujących jak efektywnie załatwić „swoją sprawę” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych oraz w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Przygotowany zostanie internetowy przewodnik po tych instytucjach, jak również po Urzędzie Miasta Szczecin.

Przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu specyfiki komunikowania się niesłyszących dla pracowników MOPR, ZBiLK, ZDiTM oraz partnera, czyli Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którego pracownicy powinni również umieć porozumieć się z Głuchymi. Szkolenia zakończone zostaną e-learningiem i testem zrealizowanym w ramach projektu „Głusi w przestrzeni publicznej” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Dodatkowo specjaliści z wymienionych firm i instytucji przeprowadzą prelekcje związane tematyką projektu (np. świadczenia pieniężne, zasiłki – MOPR, przydział lokali mieszkalnych – ZBiLK, bilet elektroniczny, ulgi, gospodarcze zajęcie pasa drogowego – ZDiTM i współpraca z informatykami i informatycznymi firmami – Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny).

Warto podkreślić, że w ramach projektu autobusy i tramwaje ZDiTM, poruszające się po terenie Szczecina i sąsiadujących z miastem gmin zostaną wyposażone w zafoliowane ulotki informujące o tym jak kierowca-motorniczy powinien postępować z Głuchym w sytuacji kryzysowej. Zbyt często zdarzają się sytuacje, w których Głusi nie są informowani o zmianach w kursowaniu pojazdów lub kiedy zagrożone jest ich życie; prowadzący pojazdy miejskie nie wiedzą jak się komunikować z osobą z wadą słuchu.

Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zorganizują warsztaty dla Głuchych z zakresu przeciwdziałania przemocy, zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z dyżurem tłumacza języka migowego.

Partner Biznesowy w tym wypadku Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny będzie dodatkowo wspierał realizację projektu sprzętem, oprogramowaniem i doświadczeniem swoich pracowników.

Co zmieni się w miejskich instytucjach po zakończeniu realizacji projektu?

Realizacja wszystkich działań w projekcie potrwa do końca 2016 roku i przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z wadą słuchu w wybranych przez projektodawcę instytucjach użyteczności publicznej. Natomiast pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego będą lepiej przygotowani do rozmowy i kontaktu z osobami z wadą słuchu, dzięki czemu będą mogli lepiej wykonywać swoją pracę na rzecz niesłyszącego klienta.

plakat-01