Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

  Dokumenty potrzebne do załatwiania sprawy: dowód osobisty Gdzie załatwisz sprawę? Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62 w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00. INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE [pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]   Jakie druki musisz … Read more

Karta wędkarska

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: zaświadczenie komisji egzaminacyjnej Polskiego Związku Wędkarskiego ze znajomości ochrony połowu ryb (nie dotyczy osób, które posiadają wykształcenie średnie albo wyższe z rybactwa); aktualne zdjęcie podpisane z tyłu; dowód osobisty. Gdzie załatwisz sprawę? Sprawę załatwisz w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 … Read more

Zgłoszenie robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę

  Nie trzeba pozwolenia na budowę do wykonania robót budowlanych takich, jak: remont istniejących budynków za wyjątkiem zabytków zmiana pokrycia dachu, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej, grzewczej (nie dotyczy instalacji gazowej) docieplenie budynku o wysokości do 12 m Jeżeli chcesz wykonać takie prace, to musisz je zgłosić. Dokumenty potrzebne do załatwienia … Read more

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (w tym garaże)

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: Wypełnione formularze: IN-1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – podpisują wszyscy współwłaściciele ZN-1/A- Dane o nieruchomościach Jeżeli więcej niż 2 współwłaścicieli musisz dołączyć ZN-1/C Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu albo oświadczenie o ich braku … Read more

Sprzedaż garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: Do wglądu: Wniosek (o sprzedaż garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy) Mapka sytuacyjna z oznaczonym garażem, o którego nabycie występuje wnioskodawca. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego garażu. Gdzie załatwisz sprawę? Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz dotychczasowego najemcy złóż w swojej administracji Zarządu Budynków … Read more

Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

  Dokument potrzebny do załatwienia sprawy: dowód osobisty Gdzie załatwiamy sprawę? Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62. W poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00. INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE [pano file=”panorama/ww_armii_krajowej.html”]   Jakie druki musisz … Read more

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tytuł prawny do lokalu. Wniosek ma być podpisany przez wszystkich najemców, którzy są wpisani w umowie najmu lokalu. Jeżeli dla nieruchomości nie ma księgi wieczystej, albo trwa załatwianie stanu prawnego nieruchomości, to Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN) … Read more

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: wniosek (o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Gdzie załatwisz sprawę? Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62 w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00. INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE [pano … Read more

Stypendia i zasiłki

  A. Stypendium Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: Jeśli twoja rodzina korzysta z pomocy MOPR to zaświadczenie z MOPR o zasiłku stałym lub okresowym. Jeśli rodzina nie korzysta z MOPR to: zaświadczenie o dochodach z miesiąca przed złożeniem wniosku (np. wniosek wrzesień, zaświadczenie sierpień) Inne dokumenty np. kopia odpisu wyroku sądu … Read more

Nabór do szkół

  A. Rekrutacja (przyjmowanie) dzieci do szkoły podstawowej Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: Wniosek „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej”. Gdzie załatwisz sprawę? Nabór jest przez internet na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin. Jakie druki musisz wypełnić? Na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin. Tam znajdziesz wniosek. Wniosek wypełnij w internecie, wydrukuj, podpisz … Read more