Zwroty biletów jednorazowych i okresowych.

  Zwroty biletów jednorazowych Pamietaj! Biletów papierowych jednorazowych nie można zwracać. Jeżeli masz kartę SKA. Zwrot niewykorzystanych pieniędzy zgromadzonych na e-portmonetce jest możliwy tylko w sytuacji likwidacji konta użytkownika i zablokowaniu karty SKA oraz jej zwrotu do ZDiTM. Pasażer zobowiązany jest do odebrania niewykorzystanych pieniędzy zgromadzonych na e-portmonetce w czasie … Read more

Reklamacje, skargi i wnioski.

  W terminie 7 dni od dnia kontroli / wystawienia wezwania do zapłaty, pasażer ma prawo wnieść reklamację powodu nałożenia opłaty dodatkowej. Reklamację można składać osobiście albo pisemnie w Dziale Kontroli Biletów ZDiTM, ul. Niedziałkowskiego 20A. Można również e-mailem zditm@zditm.szczecin.pl INTERNETOWY PRZEWODNIK PO URZĘDZIE Dział kontroli biletów, ul. Niedziałkowskiego 20: [pano … Read more

Zasady taryfowe przy przejazdach pojazdami transportu lokalnego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – ZDiTM.

  Opłata za przejazd jest różna i zależy od rodzaju linii (pospieszna lub zwykła) i czasu przejazdu (z wyjątkiem linii turystycznych). Pasażer może łączyć nominały biletów jednego rodzaju, aby uzyskać, co najmniej opłatę obowiązującą za podróż w wybranym przez siebie przedziale czasowym. Łączenie i uzyskanie biletów dobowych i wielodobowych możliwe jest … Read more

Szczecińska Karta Aglomeracyjna (SKA)

  Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (SKA) Szczecińska Karta Aglomeracyjna (Karta SKA) jest kartą zbliżeniową, która daje możliwość kupna elektronicznych biletów okresowych i jednorazowych komunikacji miejskiej, której organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin. Są dwa rodzaje karty SKA: imienna ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem posiadacza. Z tej karty … Read more