Szczecińska Karta Rodzinna

  Karta może otrzymać każdy członek rodziny, w której na utrzymaniu rodziców jest przynajmniej dwójka dzieci własnych, przysposobionych lub w ramach rodziny zastępczej. Szczecińska Karta Rodzinna jest dla mieszkańców Szczecina. Karta przysługuje na dzieci: do 18 roku życia; w przypadku pobierania nauki w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej … Read more

Wymiana dowodu rejestracyjnego zapisanego

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dowód rejestracyjny samochodu; zaświadczenie – ostatnie badanie techniczne samochodu; karta pojazdu – jeśli samochód ma; ubezpieczenie samochodu; twój dowód osobisty. Jeśli Twój samochód jest wspólny, wniosek może złożyć każdy właściciel. Trzeba złożyć oświadczenie, że drugi właściciel o tym wie … Read more

Rejestracja pojazdu

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dokument kupna samochodu (dokument własności pojazdu, tj. umowa kupna, faktura) dokument z opisem technicznym samochodu (tj. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu … Read more

Prawo jazdy – odbiór

  Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy Zgubione prawo jazdy Zmiana adresu Zmiana nazwiska Koniec ważności badań lekarskich Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: A. B.  dowód osobisty albo paszport C. D. E. dowód osobisty albo paszport dotychczasowe prawo jazdy Gdzie załatwisz sprawę? A. B. C. … Read more

Prawo jazdy – wydanie

  Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (założenie Profilu Kandydata na Kierowcę – PKK przed zapisaniem się na kurs na prawo jazdy i egzaminem) Zgubione prawo jazdy Zmiana adresu Zmiana nazwiska Koniec ważności badań lekarskich   Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: A. dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie adresu … Read more

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dowód osobisty lub paszport wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” (właściciel na wniosku potwierdza pobyt) dokument na podstawie, którego można będzie stwierdzić kto jest właścicielem lub najemcą lokalu (mieszkania), w którym ma być zameldowanie (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, … Read more

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dowód osobisty lub paszport wniosek „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego” Gdzie załatwisz sprawę? Sprawę załatwisz w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62 w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, wtorek … Read more

Utrata dowodu osobistego

  Jak zgubisz lub ukradną Tobie dowód osobisty to musisz szybko zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy. Jak jesteś za granicą to placówkę konsularną RP. Urząd daje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, które jest ważne do czasu wydania nowego (do 2 miesięcy). Osoba, która utraciła dowód osobisty ma obowiązek wypełnić … Read more

Wyrobienie i odbiór dowodu osobistego

  Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: 1 zdjęcie (takie jak do paszportu); stary dowód lub ważny paszport. Wniosek dla dziecka może złożyć jeden rodzic. Jeśli dziecko miało dowód osobisty lub paszport musisz pokazać ten dokument w urzędzie. Dziecko, które skończyło 5 lat musi przyjść do urzędu. … Read more