Zamiana międzylokatorska lokalu komunalnego

  Są dwa sposoby zamiany międzylokatorskiej 1. poprzez złożenie w ZBiLK oferty zamiany zajmowanego lokalu, która zostaje umieszczona na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl 2. zgłoszenie się w ZBiLK osób, które są zainteresowane wzajemną zamianą zajmowanych lokali mieszkalnych.   Ad. 1 Kto może złożyć ofertę o zamianę międzylokatorską? Ofertę … Read more

Wynajęcie lokalu użytkowego w drodze przetargu

  Kto może starać się o wynajęcie lokalu użytkowego w drodze przetargu? Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (np. spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z. o.o.). Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, oczekujące na dofinansowanie działalności gospodarczej. Potrzebne dokumenty? Warunkiem przystąpienia … Read more

Wynajęcie garażu w drodze przetargu

  Kto może starać się o wynajęcie garażu w drodze przetargu? Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości – osoba zamieszkująca na terenie Gminy Miasto Szczecin w granicach ograniczeń przetargu. Przetarg nieograniczony – zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Szczecin. Potrzebne dokumenty? Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie następujących dokumentów … Read more

Wydzierżawienie gruntu

  Kto może starać się o wydzierżawienie gruntu? O wydzierżawienie gruntu od Gminy Miasta Szczecin starać się może każdy zarówno osoby fizyczne (prowadzące jak i nie prowadzące działalności gospodarczej) jak i osoby prawne. Możliwości wydzierżawienie gruntów gminnych Przetargowo – w przypadku gruntów przeznaczonych na cele handlowe, usługowe, rekreacyjne … Read more

Umorzenie zaległości

  Kto może starać się o umorzenie zaległości? O umorzenie długu może starać się każda osoba będąca dłużnikiem Gminy. W momencie starania się o umorzenie zaległości w procedurze muszą brać udział wszystkie, osoby, które wspólnie odpowiadają za dług. Potrzebne dokumenty Wniosek. Podanie z uzasadnieniem. Zaświadczenie o dochodach wszystkich … Read more

Udział w programie Zielone Podwórka Szczecina i Zielone Przedogródki Szczecina (dla wspólnot mieszkaniowych)

  Kto może wziąć udział w programie Zielone Podwórka Szczecina? Wspólnoty mieszkaniowe: w budynkach na terenie Szczecina; w których są lokale mieszkalne Gminy Miasta Szczecin albo spółki Miasta (STBS i TBS); które mają podpisane porozumienie albo umowę z Gminą Miasto Szczecin albo spółką Miasta na korzystanie z terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, … Read more

Rozłożenie zaległości na raty

  Kto może starać się o rozłożenie zaległości (zadłużenia) na raty? O rozłożenie długu na raty może starać się każda osoba, która jest dłużnikiem Gminy. Przy rozłożeniu długu na raty może ubiegać się nie jeden z dłużników ale wszyscy zameldowani w tym mieszkaniu, za długi odpowiadają solidarnie – wspólnie. Potrzebne dokumenty … Read more

Wynajęcie lokalu komunalnego

  Wynajęcie lokalu komunalnego: socjalny; przeznaczony do remontu na koszt przyszłego najemcy – wynajmującego; Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy: dowód osobisty; oświadczenia o niezabezpieczonych potrzebach mieszkaniowych i obecnym zamieszkiwaniu; oświadczenie o dochodach; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; potwierdzenie okresu zamieszkiwania w Gminie Miasto Szczecin; zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy … Read more

Obniżka czynszu w lokalu komunalnym

  Dla kogo obniżka? Obniżkę może otrzymać najemca, który spełnia wszystkie poniższe warunki: podpisał umowę umowę najmu na czas bezterminowy; spełnia kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu; nie posiada zadłużeń w opłatach za używanie lokalu albo za zgodą gminy spłaca zadłużenie zgodnie z harmonogramem; zajmuje lokal o powierzchni użytkowej która uprawnia … Read more

Zamiana lokalu komunalnego na wniosek najemcy – wynajmującego

  Zamiana lokalu komunalnego na wniosek najemcy – wynajmującego: na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej, o co najmniej 10 m² lub mniejszy o jeden pokój na niższy standard; na lokal przystosowany dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a zajmuje lokal niedostosowany do jej potrzeb; na lokal większy, … Read more